Z těchto důvodů zastupitelstvo obce rozhodlo před několika lety vyjít vstříc hlavně zájemcům o bydlení z Hrušek a následně ostatním. „Vytipováním lokality nastala několik let dlouhá a náročná cesta, která souvisela s pozemkovými úpravami. Pak následovala změna územního plánu, jednání o směně s majitelem vhodného pozemku a v neposlední řadě jednání s úřady. Teprve po všech těchto strastiplných jednáních konečně pozemek skončil v majetku obce,“ popsal starosta Hrušek Jan Kauf.

Lokalitu Záhumenice, určenou  pro další výstavbu, v obci rozparcelovali na třiadvacet pozemků ke stavbě rodinných domů. Zájemců o bydlení ale tento počet parcel značně převyšoval. „Bylo třeba zvolit, jakým způsobem obec prodá pozemky. Rozhodování nebylo snadné. Kdyby například při kupování pozemků dostali přednost občané z Hrušek, došlo by k diskriminaci ostatních žadatelů. Proto byla zvolena metoda Kdo dřív přijde, ten dřív bere a také cena byla hodně diskutována,“ upřesnil starosta.

Zastupitelé se nakonec rozhodli držet cenu v místě obvyklou. Alespoň tímto rozhodnutím chtěli vyjít vstříc místním zájemcům. „Původně zamýšlený prodej byl stanoven do prvního čtvrtletí letošního roku, bohužel situace s koronavirem tento záměr zbrzdila o několik měsíců. Před samotnou akcí byl projekt výstavby představen na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Zájemci zde byli podrobně seznámeni se studií výstavby lokality Záhumenice,“ řekl Kauf.

Podmínky výstavby vyvolaly mezi lidmi řadu otázek, souhlasů i nesouhlasů. Některým se představená studie líbila, jiní si představovali něco jiného. „Lidé se mohli již tady rozhodnout, zda nastavené podmínky výstavby rodinných domů akceptují a pozemek si zakoupí budou. Prodej jsme stanovili stanoven na dvaadvacátého července. Ukázalo se ale, že vážní zájemci nepočkají až do dne prodeje a čekání zahájili několik dnů před termínem,“ podotkl.

Před obecním úřadem se tak vytvořila fronta, která se neobešla ze začátku bez emocí. „Potencionální sousedé však i tuto nepříjemnou chvilku ustáli a čekání se změnilo v sousedské seznamování a posezení. Prodali jsme pak všech třiadvacet pozemků za cenu dva tisíce korun za metr čtvereční. Někteří zájemci, kteří přišli bohužel pozdě, zůstali jako náhradníci pod čarou,“ připustil Kauf.

Podobnou akci v obci už nezopakují z důvodů udržení stávajícího počtu obyvatel. „Větší počet by přinesl komplikace například s čistírnou odpadních vod nebo počtem míst ve škole i školce. Chceme udržet obec, kde se dobře žije a kde se lidé navzájem znají. Mají tady dobré sousedské vztahy, zapojují se do dění a mají ke svému bydlišti pěkný vztah,“ dodal starosta.