Kde jsou vlastně kořeny této tradice?

LK: Vychází z historické postavy Mikuláše z Myry. Byl to zbožný muž, který svůj majetek rozdal potřebným. Navazující tradice je spojena především se štědrostí a obdarováváním blízkých. Postavy čertů a andělů se k Mikulášovi připojily až později a sloužily právě ke strašení děti.

Jak se v souvislosti s tím obecně díváte právě na zvaní čertů?

LK: Jak se k tradici postavíme, to je na nás. Traumatizující ale pro děti může být dlouhodobé strašení čerty a následná děsivá zkušenost. Někdy převlečení dospělí vypadají skutečně hrozivě i pro nás dospělé. Jak pak s takovou situací mají naložit malé děti?

Co je tedy potřeba zvážit?

LK: Připomínání tradic se mi zdá fajn, ale není třeba je využívat k vynucování vhodného chování u dětí. Pokud se tedy rodiče rozhodnou pozvat Mikuláše a čerty domů, je třeba přistupovat k celé věci citlivě. Klidně můžeme přiznat, že to jsou převlečení dospělí, kteří nám připomínají postavu Mikuláše a nosí dárky.

MA: Návštěvu Mikuláše a čerta je vždy nutné individuálně vyhodnotit s ohledem na dítko. Zvažte, kolik mu je a jakou má povahu. Každopádně mějte na paměti, že doma by se dítě mělo cítit bezpečně. Alternativou k běžným mikulášským návštěvám mohou být třeba obecní akce s Mikulášem a čerty, nebo besídky pro malé děti, ty se často dělávají i bez přítomnosti čertů. Před setkáním dítěte s Mikulášem také zvažte, jaké sdělení má Mikuláš předat. Nálepkování typu hodný vs. zlobivý mnoha věcem nepomáhá

Co máme pro děti připravit do nadílky?

LK: Nebála bych se do balíčku klidně přihodit jednu malou bramboru nebo uhlíčko. Každý přece máme nějaké své lepší a horší vlastnosti. Pokud děti budou chtít říct nějakou básničku, nechte je. Ale nenuťte je k tomu.

Zdroj: Deník/Dagmar Sedláčková

Kdy je vhodný věk pro návštěvu Mikuláše?

LK: Odhadovala bych ho tak od tří let, ale je to velmi individuální. Pokud je přístup citlivý, nemusí být tahle návštěva nijak traumatická.

Kdo může přinést nadílku, pokud zcela vypustíme návštěvu Mikuláše?

MA: Existují jiné alternativy. Abychom děti neošidili o kouzlo tradic, může Mikuláš nechávat balíček třeba za oknem.