Základní a mateřská škola na vyškovském sídlišti Osvobození otevírá pro začínající školní rok Praktickou školu jednoletou určenou právě pro takové děti, které se nemohou zapojit do běžných středoškolských programů.

„K založení školy nás vedla právě skutečnost, že právě taková na Vyškovsku scházela. Kraj nás dlouhodobě nabádal, abychom ji zavedli a dali tak možnost středoškolského vzdělávání našim dětem,“ uvedla ředitelka základní školy na sídlišti Osvobození Olga Gabrielová.

Jak název napovídá, škola je zaměřená na rozvoj praktických dovedností dětí. „Ve škole děti naučíme činnosti jako je vaření, pomocné práce cukrářské, údržba domácnosti, práce na zahradě, v dílnách, základy šití a opravy oděvů,“ vyjmenovala Gabrielová.

Děti ovšem získají i další dovednosti, bez kterých by se neobešly. „Obsah výukových předmětů bude dále zaměřený na prohloubení získaných vědomostí, zdokonalení komunikace a rozvoj počítačových dovedností,“ pokračovala ve výčtu ředitelka.

Studium zajistí zkušený kolektiv speciálních pedagogů. „Studium bude ukončené závěrečnou zkouškou, kdy absolvent získá certifikát a vysvědčení o ukončení středního vzdělávání,“ doplnila Gabrielová.

Pro letošní školní rok nastoupilo do praktické jednoletky jedenáct žáků. „Protože je škola jediná na Vyškovsku máme tu žáky z širokého okolí,“ dodala ředitelka školy. Škola zahájila výuku ve čtvrtek.