„Zkoumáme možnosti přesbudování a vhodné využití budovy. Část internátu by mohla být využitá na byty. Další může sloužit pro sociální účely. Chtěli bychom rozšířit služby, které v současné době poskytuje například charita. Ta o ně eviduje stále rostoucí zájem. Vznikl by tak multifunkční objekt," přiblížil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Roman Celý.

Své zájemce by si podle něj bydlení najít mohlo. Už jen na základě faktu, že dlouhodobě je poptávka třeba o byty v Domě s pečovatelskou službou ve Vyškově. „Uvažovanou cílovou skupinou jsou i mladí manželé, pro které je problém v začátcích dosáhnout na dostupné bydlení. V současnosti ale zpracováváme studii, která ukáže, zda je záměr proveditelný. Předpokládám, že do dvou měsíců bude hotová. Na začátku prázdnin bych tak rád radě kraje předložil její výsledky," dodal Celý s tím, že záměr kraj konzultuje i s vedením města.

Podobné zprávy kvituje dědický osadní výbor. „Měli jsme obavy, jestli kraj chátrající budovu vyžadující náročnou údržbu neprodá. Nevěděli bychom, co pak čekat. Pro obyvatele Dědic je prioritní, aby byla udržovaná a využitá přijatelným způsobem. Rozhodně bychom nepřivítali třeba kasino," uvedl předseda dědického osadního výboru Jiří Wasserburger.

Podobný názor má i Vyškovan Marek Spurný. „Slyšel jsem například o tom, že tam měl vzniknout domov důchodců. Pamatuji si i úvahy o prodeji. Myslím, že pokud si kraj objekt nechá, udělá nejlíp. Kdoví, co by se s budovou stalo v soukromých rukách. Nebyla by první, která úplně zchátrala, protože majitel neměl dost peněz na opravu," podotkl muž.

na gymnáziu vznikne
- 9 nových učeben pro zdravotnické obory, 3 kabinety pro pedagogy, toalety pro chlapce, dívky a zaměstnance
- schodiště pro 3. nadzemní podlaží, bezbariérový přístup do školy, nové šatny pro žáky
- schodiště na celou výšku budovy, propojení dvorních traktů spojovací ocelovou lávkou, odstranění vlhkosti pod budovou

Zdánlivě předčasné úvahy o tom, jak bude budova zdravotnické školy využitá, jsou však naopak aktuální. Kraj schválil rekonstrukci vyškovského gymnázia, díky které se uvolní dostatek prostor pro přestěhování současných osmi tříd zdravotnických oborů. Jejich studenti by poprvé mohli jít do školy v Komenského ulici už v září příštího roku. „Krajští radní ještě musí schválit projektovou dokumentaci. Následovat bude vyhlášení výběrového řízení. Konat se bude nejspíš o letních prázdninách. V září pak může nastoupit vítězná firma, která se pustí do práce," přiblížil ředitel vyškovských spojených středních škol Václav Klement.

Podle plánů přijde ještě letos na řadu rekonstrukce střechy, oken a topení, příští rok by pak patřil přestavbě vnitřních prostor. „Celkové náklady jsou vyčíslené na víc než 27 milionů korun. Předpokládáme, že letos proinvestujeme dvanáct milionů," dodal Celý. Omezení při výuce při stavebních úpravách Klement neočekává prakticky žádné.

Výhod, které změna přinese, je podle ředitele hned několik. „Studenti budou využívat společné prostory a dostanou se i do specializovaných učeben. Můžeme vytvářet jazykové skupiny napříč obory. Kromě angličtiny se na zdravotní škole můžou učit už jen němčinu. My nabízíme výuku čtyř cizích jazyků," přiblížil.

Svá plus bude mít změna i pro učitele: například nebudou muset přecházet mezi školami. „Zdravotnickým oborům přinese i komplet nové vybavení a pomůcky," řekl ředitel.

Ke sloučení vyškovského gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a zemědělsko-ekonomické ve Vyškově došlo k 1. červenci 2012. Škola v současné době využívá spojený soubor budov v Komenského ulici, což je budova gymnázia a střední odborné školy ekonomické.