V linii těchto obcí se od konce dubna nacházela bojová fronta mezi sovětskou a německou armádou. Ta nějaký čas odolávala sovětským útokům podpořená devatenáctou tankovou divizí Hanoverskou, která do té doby operovala v oblasti Moravské Ostravy.

Po úspěšném odražení útoku posledního dubna se wehrmacht pokusil o protiútok, ten už ale úspěšný nebyl.

Osmého května brzy ráno začali němečtí vojáci ustupovat. Zbytek obrněné divize se dal na ústup o den později.

Němci se vydali směrem na Boskovice, kde většinu z nich zajali rudoarmějci. Po těchto posledních bojích zůstaly obce a obzvlášť Drysice značně poškozené.