V obci dbají i na kulturu, i když to není kvůli pandemii aktuálně snadné. "Před pandemií zde bývalo čtyřicet až padesát kulturních akcí ročně. Zkoušíme to znovu rozjet, společenský život u nás máme rádi," říká Mezuláník v rozhovoru pro Vyškovský deník Rovnost.

Které projekty jste v obci minulé období dokončili? Co vám udělalo největší radost?

Opravdu velikou radost mám z dokončení projektu výsadby biokoridoru a biocentra. Vysázeno bylo asi patnáct tisíc kusů dřevin a keřů. Vznikl tak biokoridor a biocentrum, zalesněné území dlouhé asi dva a půl kilometru o celkové rozloze 12,2 hektarů. Tento projekt byl součástí Plánu společných zařízení po dokončených komplexních pozemkových úpravách a my jsme na tom spolupracovali se soukromou firmou, která projekt zpracovala. Akce byla zaplacena ze Státního fondu životního prostředí a evropských fondů ve stoprocentní výši za devatenáct a půl milionu korun. Uvědomujeme si přitom, že v okolí není dost zeleně. Nedaleko sice máme les, ale v obci stromy chybí. Chceme vysázet co nejvíce stromů a zeleně i nadále kvůli budoucím generacím.

S ústupem pandemie ožívá kultura. Platí to také pro Otnice?

Před pandemií zde bývalo čtyřicet až padesát kulturních akcí ročně. Proto také obec v minulých letech získala tři ocenění Modrá tuha za kulturní a společenský život v soutěži Vesnice roku. Zkoušíme to znovu rozjet, společenský život u nás máme rádi. V červnu jsme už měli hody, i v době přísnějších opatření jsme udělali hodové posezení s kapelou. Mládež se oblékla do nových otnických krojů, které jsme nechali ušít. Měli jsme tedy dvanáct párů stárků v otnických krojích, seděli jsme před školou v parku a bylo to zkrátka velice příjemné posezení. Do organizace kulturních a společenských akcí se zapojují všechny organizace v obci, ať už to jsou myslivci, rybáři, zahrádkáři, hasiči nebo sokolové.

Na které akce budoucí můžete zájemce do obce pozvat?

Už v září pořádá Tělovýchovná jednota Sokol mistrovství Otnic ve vaření gulášů. Je to tradiční akce, která byla loni zrušena kvůli pandemii. Hasiči zajišťují občerstvení na většině společenských akcích a též organizují kulturní akce pro děti. Zahrádkáři obvykle dělají tradiční prodejní výstavu v druhém květnovém víkendu. Na listopad pak připravují přehlídku řemesel. Myslivci pořádají vždy v lednu Myslivecký ples. Místní rybářský spolek organizuje rybářské závody pro děti i pro dospělé. V obci jsou též velmi aktivní místní maminky i ochotnické divadlo. Pokoušíme se tedy kulturní život znovu rozjet. Máme u nás také kino kavárnu s digitálním promítacím systémem. V srpnu jsme pořádali s hojnou účastí třeba letní kino, ale jestli se vrátíme do vnitřních prostor zatím nemohu říct.

Jak jste spokojený s dopravní obslužností?

Jsme s ní v obci velice spokojení. Ráno jezdí autobus po půlhodinách podobně jako odpoledne. Obslužnost je zajištěná k lékaři do Slavkova i do zaměstnání do Brna, kam spádově spadáme. Většina lidí tam je zaměstnaná.

Ovlivnila vaše hospodaření nějak zásadněji pandemie?

Byla tam ztráta tři miliony, zároveň jsme ale měli i částečnou kompenzaci od ministerstva financí. Na účtech máme přitom dostatek peněz. Nepocítili jsme to ale v takové míře, aby to nějak ohrozilo chod obce.

V Otnicích jste loni spustili web Otnice sobě, jak se to osvědčilo?

V době pandemie navrhla administrátorka našeho profilu na facebooku, abychom lidem nabídli přehled toho, jak mohou využít služby místních obchodníků, farmářů ale i lidí, co se baví různými koníčky. Zařídily jsme proto stránku Otnice sobě, kde je k dnešnímu dni už stovka nabídek. Přidali se ale i zájemci z okolních obcí. Zákazníci tak mají možnost je oslovit, podpořit je a ušetřit si dlouhou cestu do Brna. Propagují se i jinak, naši zahrádkáři třeba pravidelně pořádají farmářské trhy, kde nabízí občanům ovoce a zeleninu ze svých zahrádek.

Loni jste získali titul Fairtradová obec, co to pro vás znamená?

Jsme první taková obec v Česku vedle asi patnácti měst. Fairtradové snídaně tady přitom byly už několik let s velkou podporou místních. Komunikovali jsme s firmou Fairtrade Česko a Slovensko. Obecní zastupitelstvo proto schválilo deklaraci o podpoře, že jsme si vědomi životních a pracovních podmínek lidí v zemích třetího světa. Lepší obživu jim můžeme pomoci zajistit právě podporou výrobků se značkou Fairtrade. Lidé si takto kupují třeba kávu nebo čokoládu. Takový výroby se prodávají na různých místech v obci, podporujeme tak spravedlivý obchod.