*22. 4. 1933 – Vítovice
+8. 3. 2005 – Brno

Byl členem Aeroklubu a Svazarmu v Brně, kde se věnoval plachtařství a závodnímu modelářství. Navázal přátelství s profesorem Otakarem Zeminou, který ho přivedl k výtvarné tvorbě a hlubšímu zájmu o teorii výtvarného umění. Studoval na letecké fakultě Vojenské technické akademie v Brně, kde se specializoval na stavbu vojenských letadel.

Působil v Egyptě na káhirské Military Technical College, zároveň zde dostal příležitost vystavovat své obrazy. Po revoluci ho prezident Havel jmenoval profesorem v oboru stavby letadel a v roce 2001 získal Záslužný kříž od ministra obrany. Zemřel o čtyři roky později v důsledku onemocnění ALS.