Mezinárodní mistrovství Armády České republiky v letním přírodním víceboji se odehrávalo po celý tento týden. A to hned na několika místech: v kasárna Dědice, výcvikovém prostoru Březina, Chráněné krajinné oblasti Moravský kras i vyškovských Smetanových sadech. „Jedná se o závod tříčlenných hlídek. Vyžaduje vysokou úroveň tělesné zdatnosti a psychické odolnosti. Trasa a úkoly závodu vycházejí z pohybu a pobytu vojáka v neznámém terénu při plnění úkolů v odloučení. Zařazené jsou tedy úkoly prověřující schopnosti jednotlivců pružně reagovat, logicky myslet a improvizovat, i schopnost spolupracovat a komunikovat ve skupině," přiblížila mluvčí Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově Monika Nováková.

Vojáci tak museli zvládnout nejen střelbu ze zbraní, ale i pěší přesuny se zátěží, orientaci v terénu podle mapy, buzoly a nákresů, překonat umělé i přírodní překážky, poskytnout první pomoc, důležitý byl i transport raněného, ponořování a skoky do vody, brodění, přesuny na plavidlech, lezení a slaňování, budování přístřešků, rozdělání ohně, příprava stravy. „Letos se účastnilo sedmnáct družstev z útvarů a zařízení české armády i ze zahraničí. Odtamtud dorazili Italové, Rakušané a Kypřané," dodala Nováková.