DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

Vesměs jen pamětníkům by mohla víc napovědět jména zapsaná v listech vlastnictví k pozemkům, přes něž má vést přeložka silnice I/50 v Bučovicích. Jde o víc než tři sta šedesát parcel, z nichž zhruba každá třetí má hned několik majitelů. Oproti tomu plocha, kterou z nich nová cesta ukrojí, je ve většině případů zanedbatelná.

To všechno stojí ve výpisech z listů vlastnictví, do kterých měla redakce Vyškovského deníku Rovnosti možnost nahlédnout. Ty mimo jiné říkají, že jedním z vlastníků je například bývalý městský zastupitel, majitel jedné z místních prodejen nebo exmanželka známého bučovického podnikatele. Několik pozemků patří městu, státu, církvi. A jedním z majitelů je policií už hodně dlouho hledaný bratr šéfa bučovických technických služeb a zastupitele Zdeňka Koudelky Zdirad.

„Jde o pozemky patřící bývalému závodu ÚP Bučovice. Zdirad Koudelka byl majitelem podniku. Pak společnost zkrachovala a Koudelka zmizel. V listu vlastnictví tedy má být pozemek napsaný na firmu a u toho by mělo být uvedené, že je v likvidaci. Ale je tam Koudelkovo rodné číslo. To je zvláštní,“ divil se vedoucí bučovického stavebního úřadu Pavel Novotný.

V praxi tato skutečnost znamená, že Ředitelství silnic a dálnic by mělo jednat právě se zmizelým Zdiradem Koudelkou. Šance, že k tomu dojde, je ovšem velmi mizivá. „Pouze spekuluji, ale myslím, že pro takové případy existuje institut opatrovníka. Tedy když si člověk nevyzvedne důležitou zásilku, příslušná instituce tím pověří třeba blízkou osobu,“ naznačila pracovnice brněnské správy Ředitelství silnic a dálnic Věra Hoderová.

Nejen tato skutečnost ovšem může stavbu přeložky oddálit. Jak už před časem Hoderová uvedla, vlastníků je opravdu hodně a ne všichni budou chtít své pozemky prodat. Možná k tomu přispívá i fakt, že na tom moc nezbohatnou. „Nevím, kolik bude stát metr čtvereční v roce, kdy začneme pozemky vykupovat. Například vloni to bylo pro danou lokalitu tuším šedesát korun za metr čtvereční, cena většinou každoročně stoupá v rozmezí pěti až desíti korun,“ informovala Hoderová.

Pokud by tedy část přeložky zabírala třeba jeden hektar pozemku jednoho vlastníka, majitel by získal zhruba šest set tisíc korun. Žádný z nich ovšem díky nové silnici tolik nezbohatne. Parcely, na kterých bude cesta postavená, rozhodně tak velké nejsou. „Lidé na tom opravdu vydělat nemůžou, zábor je minimální. Přeložka většinou ukrojí jen část jejich pozemku,“ potvrdil Novotný.

Ani Koudelka si podle výpisu z listu vlastnictví na příliš velké peníze nepřijde. Jeho parcely, které přeložka ve finále zabere, dělají v součtu zhruba přes půl hektaru.

Zatím má však Ředitelství silnic a dálnic k výkupům ještě daleko. Zatím totiž v rukou nemá územní rozhodnutí, ačkoliv o něj už instituce požádala. „Lidé se totiž proti rozhodnutí odvolali, musíme čekat na výsledky,“ uvedla Hoderová.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY V PRAVÉM HORNÍM ROHU