Pro Drysice je úprava důležitá především kvůli souvisejícímu rozšíření protihlukových stěn. „I přes plánované rozšíření zdaleka nesplňují představy obyvatel. Momentálně jsme ale v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o jejich opětovném prodloužení. Snad se domluvíme,“ komentoval situaci starosta Pavel Rozehnal.

Podle ředitele Mátla je zásadní doplnění odbočovacích a připojovacích pruhů. „Zabráníme tak konfliktním situacím, ke kterým dochází při najíždění aut na dálnici. Zvlášť nebezpečná je aktuálně situace při nájezdu ve směru na Vyškov, kde není přes překážky řádně zajištěný bezpečný výhled,“ upozornil Mátl.

Řidičům tak slíbil v budoucnu bezpečnější podmínky. „Nebezpečné situace při najíždějí i sjíždění s dálnice pochopitelně vznikají. Občas to zahrnovalo i nějaké havárie,“ potvrdil také starosta Rozehnal.

Práce dělníci dokončí až příští tok v listopadu. Celkové náklady stavby dosahují podle ředitelství celkem na 188 milionů korun bez daně. Stanovené jsou už celkem tři objízdné trasy, na které upozorňuje značení.

Podle dosavadních plánů budou dále zrekonstruovány a zvýšeny dvě protihlukové stěny o celkové délce 486 metrů, které ochrání obyvatele Drysic před hlukem z dálnice. Součástí projektu jsou dále úpravy kanalizace a odvodnění, výstavba opěrných zdí a instalace nového svislého i vodorovného dopravního značení.

Objízdné trasy:

za uzavřenou výjezdovou větev MÚK Drysice vpravo: dálnice D46 (směr Olomouc) – MÚK Brodek u Prostějova (vč. sil. III/4335 a sil. III/0462) – dálnice D46 (směr Vyškov) – MÚK Drysice (EXIT 7) a dále dle místní úpravy provozu

za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Drysice vpravo: silnice II/428 a silnice III/0462 (Drysice, Brodek u Prostějova, Dobrochov a Vranovice-Kelčice) – MÚK Vranovice-Kelčice

za uzavřenou nájezdovou větev MÚK Brodek u Prostějova vpravo: silnice III/4335 (Brodek u Prostějova) – silnice III/0432 (Brodek u Prostějova, Dobrochov, Vranovice-Kelčice) – MÚK Vranovice-Kelčice – dálnice D46 (směr Olomouc)