Spousta zničených nebo jen provizorně opravených mostů. Popraskané staré, ale i nové komunikace. To vše je práce přetížených kamionů a nákladních automobilů.

Policistům v Bučovicích už došla trpělivost. Přetížené kamiony jezdí po mostech, na které mají přitom vjezd zakázaný. Rozhodla se tedy, že začne mosty hlídat a hříšníky pokutovat. Objevil se ale problém. Na Vyškovsku totiž chybí takzvané přeložky. Jedná se o dopravní značky, které by včas kamiony upozornily na to, že se blíží most, jehož přejezd je hmotnostně omezen.

Když tedy jede nákladní auto třeba do Bučovic, tak cedule, která upozorňuje na omezenou průjezdnost mostu, už by měla být třeba v Bohdalicích. Tam ale chybí a policie je tedy na pokutování zatím krátká. „Problém je skutečně dopravní značení. Situaci už jsme projednávali se silničáři. Když se dělala silnice číslo padesát, tak značku oddělali a už ji nevrátili,“ prohlásil vedoucí obvodního oddělení v Bučovicích Martin Kohoutek.

Jednu značku možná silničáři zapomněli vrátit. Ostatní ale ani nikdo nepořídil. Špatný stav mostů je ale známý už dlouho. „Mosty přešly ze státu na kraj. Už tehdy se vědělo, že nejsou v dobrém stavu. Problém je ale jasný, nejsou peníze,“ řekl vedoucí technicko správního úseku Jan Olejníček ze Správy a údržby silnic Vyškov.

Peníze nejsou ani na samotné projekty

Mostů s omezenou nosností je na Vyškovsku poměrně dost. Na ty v nejhorším stavu už správa požádala o dotaci. „Mezi ty v nejhorším stavu patří třeba most u Milešovic nebo na příjezdní cestě u Dobročkovic u řeky Litavy. Omezenou tonáž, kterou řidiči nerespektují, má i nesonický most,“ dodal Olejníček. Dotaci na ně ale ještě firma nedostala. Podle Olejníčkových slov nejsou peníze ani na projekty, natož na opravy.

Bučovičtí se starali jen o svůj rajon. O problému vědí už i ve Vyškově a chtějí ho řešit. „Policie se k dopravnímu značení vyjadřuje, ale není v naší kompetenci nařizovat, jaké značky mají být umístěné. To má na starost u silnic první třídy příslušný krajský úřad a u silnic druhé a třetí třídy úřad obce s rozšířenou působností. Tedy úřad ve Vyškově, Slavkově nebo Bučovicích,“ informoval vedoucí Dopravního inspektorátu policie Vyškov Zbyněk Grygar.

Podle něj by vlastník měl pravidelně kontrolovat správnou funkci dopravního značení. „Problém nevidím v přetížení nákladních vozidel, ale v havarijním stavu mostů, kdy správce komunikací nedostává dostatečné peněžní prostředky na řádnou údržbu. Proto se snižuje dopravní zatížení mostů,“ doplnil Grygar.

Policisté tedy nemohou přikázat, aby tam značku někdo umístil. Mohou ale vznést připomínku na úřad, který o tom rozhoduje. Ten pak silničářům nařídí umístění. Na vrácení značky u silnice číslo padesát se už pracuje.

Podle policie je zhotovení značky s přeložkou složité, možná proto chybí. „Umístění předběžného dopravního značení, které by na dopravní omezení upozorňovalo, je v praxi kvůli složitosti vyobrazení trasy a počtu omezení nepřehledné,“ řekl Grygar. Podle jeho slov dopravci znají omezení na mostech, ale z jejich strany se jedná pouze o výmluvu, kterou se snaží vyhnout postihu za přestupkové jednání. „Uvedeným problémům se chceme dále věnovat,“ dodal vedoucí dopravního inspektorátu. Policie tedy situace řeší. Dnes se ale očividně šetří všude a některé mosty opravu až tak nutně nepotřebují. „Musíme počkat, až některý most spadne. Takový je bohužel systém. Dřív peníze asi nedostaneme,“ posteskl si Olejníček.