Porotci ho vybrali do finálové dvanáctky, ze které zvolí vítěze lidé online nebo s pomocí DMS. Uspěl tak v konkurenci čtyřiapadesáti nominovaných stromů. „Tento nádherný jilm vaz je posledním pozůstatkem parku, který stával v prostoru mezi gymnáziem a zahradou dnes už neexistujícího Německého domu. Park zřídil vyškovský Okrašlovací spolek po roce 1910. Osud však nebyl k městskému parku příznivý a v sedmdesátých letech padl za oběť čtyřproudému průtahu městem,“ popsala Blanka Mikulková za spolek Zelený Vyškov, který strom do ankety nominoval.

Jilm podle ní prokázal neuvěřitelnou vitalitu. „Kromě budování průtahu totiž přežil i rekonstrukci podchodu před několika lety. Měří jedenadvacet metrů a obvod kmene ve výšce 130 centimetrů je 271 centimetrů. Odhadované stáří stromu je 110 let,“ doplnila Mikulková.

Vyškovský strom podpoří lidé formou DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS STROM1 30 nebo online na webu www.stromroku.cz až do začátku října. Cena jedné DMS je třicet korun. Získaná částka bude použita na výsadbu stromů a péči o ně.