„Po její částečné demolici a následné výstavbě do úrovně nejvyššího podlaží vznikl prostor k modernizaci dvou stanic neurologického oddělení v počtu třiadvaceti lůžek pro muže, jednadvaceti pro ženy a smíšeného oddělení centra léčebné rehabilitace s dvaceti lůžky. Do jediné budovy se tak soustřeďují dvě nosné odbornosti iktového centra. Umožní to větší komplexnost poskytované zdravotní péče pacientům s prodělanou cévní mozkovou příhodou,“ popsal ředitel nemocnice Zdeněk Horák.

V suterénu stavby najdou zájemci místnosti pro potřeby fyzioterapie a ergoterapie. Odborníci tam zajistí rehabilitační péči pro pacienty s poruchami hybnosti na nejmodernějším rehabilitačním vybavení. Využijí například přístroje pro horní končetiny Armeo a Amadeo, dynamický chodník, vertikalizační přístroj nebo rotopedy.

Pro pacienty a jejich příbuzné je k dispozici na každé stanici klimatizovaná společenská místnost. Na pokojích využijí vlastní záchod, klimatizaci, televizi nebo wi-fi připojení. „Ve všech nově zrekonstruovaných odděleních jsou připravené prostorné vyšetřovny s odpovídajícím technickým vybavením, přípravna, pracovna sester, denní místnost pro sestry, čajová kuchyňka, skladové prostory, hygienické zázemí zaměstnanců a úklidová místnost. Doufáme, že nové prostory oddělení povedou ke spokojenosti našich klientů i personálu stejně jako ke zkvalitnění poskytované péče,“ doplnila primářka vyškovské neurologie Jana Kadlčíková.

Jedenáctiletá proměna

Na pokrytí nákladů dosahujících 127 milionů korun vyčlenili zástupci kraje peníze ve vlastním rozpočtu. „Je to dlouhodobě plánovaná akce a patří mezi velmi významné investice do zdravotnictví v našem regionu,“ potvrdil hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Provoz oddělení slavnostně zahájí v úterý za účasti pozvaných hostů. Završí tím poslední etapu postupné jedenáctileté proměny pavilonu. „Vše zahájilo už v dubnu 2009 budování výtahové a schodišťové vertikály evakuačního výtahu. Plynule navázala výstavba objektu B1, zahrnující neurologickou jednotku intenzivní péče se šesti lůžky, vybavenými nejmodernějším přístrojovým vybavením, dále odbornými neurologickými ambulancemi, šatnami personálu a zázemím lékařů. Uvedení této části do provozu se datovalo do března roku 2012,“ popsal první dvě etapy modernizace Horák.

Samotné křídlo budovy B2 bylo postaveno v roce 1951 a původně sloužilo jako internát zdravotních sester a částečně pro potřeby administrativy. V roce 1979 provedli dělníci dílčí stavební úpravy pro umístění dvou stanic neurologického oddělení a jedné stanice oddělení ORL. Tato oddělení fungovala v téměř nezměněném dispozičním a prostorovém uspořádání až do rekonstrukce.