Z členství dodnes těží také Kučerov. „Naše obec díky němu získává nemalé peníze z různých dotačních titulů prostřednictvím společných projektů. Díky těmto prostředkům došlo například k rekonstrukcím kulturních památek či pořízení velkoobjemových kontejnerů,“ potvrdila kučerovská starostka Marie Lokajová.

Prostřednictvím současné manažerky svazku získává ucelené informace o dostupných dotacích. „Pomáhá nám nejen s přípravou projektů, ale i s jejich následnou administrací, čímž obci šetří čas a nemalé prostředky. Velký prospěch vidíme i v přípravě Strategických dokumentů, které jsou potřeba k rozvoji Kučerova. Svazek ale zároveň poskytuje podporu i naší mateřské škole či místním spolkům,“ zdůraznila Lokajová.

Zkušenosti potvrdil také starosta Bohdalic-Pavlovic Vlastimil Rožnovský. „Naše členství je jednoznačně pozitivní záležitost. Zvláště pak po vzniku servisního centra nám to docela usnadňuje práci v oblasti dotací. Za nás palec nahoru,“ doplnil Rožnovský.

Součástí svazku jsou vedle zmíněných obcí dále Dražovice, Hlubočany, Lysovice a Rostěnice-Zvonovice. Původně je doplňovaly také Tučapy. „V minulosti ale bylo rozhodnuto, že ze svazku vystoupí. Důvody mi nejsou známy,“ reagoval tamní starosta Lukáš Marišler.

Role svazku zahrnuje mimo jiné i pomoc s rozšířením třídění odpadu v regionu, rozvojem cyklostezek nebo podílu na různých mezinárodních projektech. „Děkuji lidem, kteří se před lety zasadili o začátek nového směru rozvoje obcí na Vyškovsku,“ dodal bývalý manažer projektu Pospíšil.