„Od září u nás vznikne nová kmenová učebna, aby bylo možné uspokojit poptávku. Nebude se ale jednat o přístavbu, poslouží někdejší počítačová učebna," potvrdil starosta Bošovic Aleš Matyáš.

I tak ale bude nutné investovat do vybavení nové první třídy. Škola proto požádala obec o stotisícový příspěvek. Zastupitelé rozhodli, že poskytnou polovinu, přičemž zbývajících padesát tisíc půjde z rezervního fondu školy.

Změny se chystají i na Základní škole v Křenovicích. Jelikož se k zápisu do první třídy dostavilo devětatřicet dětí, bude pro příští školní rok zařízení otevírat dvě paralelní první třídy. I kvůli tomu jsou třeba stavební úpravy, kterými se budova rozšíří. Uskutečnit se měly letos, nakonec jsou však v plánu až na další rok. „Stalo se tak kvůli změně podmínek přidělování dotací. Budova školy se rozšíří minimálně o tři učebny, popřípadě ještě také o specializovanou učebnu s výukou fyziky, chemie a dílen," upřesnil ředitel školy Ivan Mazáč.

Zatím pouze nechají přepažit největší učebnu na dvě části. „Tím vznikne místo pro třídu navíc," dodal Mazáč s tím, že úbytek prostoru nebude vadit. Do menších místností budou chodit žáci osmé a deváté třídy, kteří patří k početně slabším ročníkům.

Křenovickou školu oslovilo podle ředitele s žádostí o přijetí dítěte i množství rodičů, jejichž potomci spádově patří jinam. To samé platí pro Základní školu Komenského ve Slavkově u Brna. „Tlak z okolních obcí byl velký, podobný si za dobu působení ve škole nepamatuji. Ne všem jsme mohli vyhovět. Někteří rodiče se odvolali a nakonec jsme ještě několik dětí přibrali," uvedl ředitel slavkovské školy Vladimír Soukop.

Počet prvních tříd se tam nicméně pro další školní rok nemění: budou opět tři s takřka devadesáti žáky. „Myslím, že silné ročníky můžeme očekávat ještě v následujících pěti nebo šesti letech a pak zase čísla půjdou dolů. Odvíjí se to od silných ročníků ze 70. let, přičemž některé tehdy narozené ženy měly dítě ještě v pětatřiceti a ty teď dosahují školního věku," vysvětlil ředitel.

Ačkoli počet tříd zůstane nezměněný, chtějí ve Slavkově pro nadcházející školní rok rozšířit kapacitu družiny. A to ze sto dvaceti dětí na sto padesát. „Odvíjí se to jak od silných ročníků, tak od potřeby rodičů, kteří chodí do práce. A jsem přesvědčený, že také od dobré práce našich učitelek v družině," dodal Soukop.

Nárůst prvňáčků na další školní rok se nicméně některých netýká. „Oproti průměru pozorujeme jen minimální zvýšení počtu v řádu jednotek," řekl například ředitel bučovické Základní školy 710 Aleš Navrátil.

Rezervu má třeba i Základní škola Němčany, která spolupracuje se školou v nedalekých Hodějicích. Z obou vesnic zaplní školní lavice první třídy třiadvacet dětí. A třeba v Holubicích označují nový ročník za slabší. „Přijde k nám jen deset dětí, zatímco loni jich bylo šestnáct. To však bylo nadprůměrné, obvykle se počet žáků ve třídě pohybuje kolem dvanácti," uvedla ředitelka základní školy Milena Vodičková.