„Počet žáků, kteří si k nám letos podali přihlášku, je o něco málo vyšší než loni. Na gymnázium máme dvojnásobný převis, poptávka po obchodní akademii a zdravotnických oborech pokrývá nabídku. Ani tady to však neznamená, že se v prvním kole dostanou všichni, kteří se hlásí," upozornil ředitel Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov Václav Klement.

Na budoucí studenty, kteří si v prvním kole mohli podat přihlášku na dvě školy, na spojených vyškovských školách čekají přijímací zkoušky v podobě scio testů. „Jde o testy všeobecných předpokladů. Na gymnázium pak navíc budou muset absolvovat zkoušku s českého jazyka a matematiky," přiblížil Klement.

Výsledky zkoušek ovšem nebudou to jediné, co ovlivní přijetí žáků. Škola, stejně jako další v regionu, přihlíží i k průměru z několika posledních vysvědčení a také výsledkům v odborných soutěžích.

Instituce letos přijme celkem sto osmdesát studentů. Otevírá šest oborů – jednu třídu osmiletého a dvě třídy čtyřletého gymnázia a po jedné třídě obchodní akademie, zdravotnického lycea a zdravotnického asistenta. Každá pojme třicet žáků.

Pouze test všeobecných předpokladů čeká na uchazeče, kteří se hlásí na Gymnázium a Obchodní akademii v Bučovicích. Škola chce pro následující školní rok přijmout devadesát studentů. Otevře po jedné třídě osmiletého a čtyřletého gymnázia a jednu obchodní akademie. „Zájem je srovnatelný s loňským rokem. Převis máme jen u osmiletého studia, hlásí se padesát žáků," uvedl ředitel školy Jiří Vlček.

Zhruba o patnáct procent víc přihlášek než loni dorazilo na adresu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště ve Vyškově, což je pro její vedení potěšující. „Vypadá to velmi dobře. Máme dvě stě deset přihlášek. To ovšem neznamená, že přijmeme dvě stě deset žáků. Zatím to ale vypadá, že otevřeme všechny obory. Největší zájem je o strojírenské. Chceme udržet ale i ty, které nejsou pro školáky tak lukrativní. Jako třeba pokrývač nebo klempíř," zmínil ředitel školy Petr Navrátil.

Zároveň připomněl, že studium na odborné škole je v současné době takřka zárukou, že se absolventi velmi brzy uplatní na trhu práce. „Vysokoškoláků je hodně a také je jich spousta na úřadech práce nebo pracují v oborech, které nevystudovali. Myslím, že ještě nějakou dobu potrvá, než si to žáci plně uvědomí. Předpokládám, že situace se v tomto směru pro nás zlepší tak za dva roky," odhadoval Navrátil.

O něco víc školáků než loni se přihlásilo i na Integrovanou střední školu ve Slavkově u Brna. Největší zájem projevili o hotelnictví, nejmenšímu se naopak těší obor truhlář. „Ale ani tak zatím nehrozí, že ho neotevřeme. Celkem je pak zájemců, kteří si k nám podali přihlášku, dvě stě třicet," uvedla ředitelka slavkovské školy Vladislava Kulhánková. Kolik jich však chce škola přijmout, neupřesnila.

Nejméně studentů se letos přihlásilo na Střední školu ekonomiky a podnikání ve Vyškově. Šest. „Loni jsme žádné obory v prvním ročníku neotevírali. Letos máme v plánu otevřít jednu třídu o dvaceti žácích. Jestli se dostanou všichni přihlášení, v této chvíli není možné říct. Přijímací řízení se bude konat příští týden," nastínil zástupce ředitele školy Miloslav Nekvapil.

Přijímací zkoušky se podle něj na školu nedělají. Její vedení se rozhoduje na základě průměrů z vysvědčení a výsledků soutěží. „Už teď ale víme, že vypíšeme druhé kolo přijímaček," dodal Nekvapil.

Termíny přijímacích zkoušek:

22. a 23. dubna

• Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

23. a 24. dubna

• Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov

zdroj: průzkum Deníku