„Jde o setkávání, které děti hravou a nenásilnou formou připraví na vstup do školy. Rodiče mohou přihlásit svoje ratolesti, i když nejsou z Vyškova. V současné době máme čtrnáct přihlášených dětí. Kromě okresního města i z Medlovic, Rychtářova nebo Studnic. Není ani podmínkou, aby potom děti navštěvovaly školu u nás,“ informovala učitelka prvního stupně Marcela Zabloudilová.

Děti si s pomocí učitelů i rodičů zvyknou na školu a zbaví se ostychu z neznámého prostředí. „Přípravka bude fungovat každé úterý od půl páté. Bude trvat asi hodinu. Celkem se děti s učiteli sejdou desetkrát. Předškoláci si procvičí jemnou motoriku, početní představy, pravolevou orientaci nebo správnou výslovnost. Na závěr setkání je čeká pokaždé jiné překvapení,“ doplnila Zabloudilová.

Miluše Planičková