„Uspořádali jsme společné sezení s uživateli pozemků. Seznámili jsme je s našimi plány. V současné době platí výpověď, lidé by měli postupně odstranit nejrůznější stavby podle podmínek vydaného stavebního povolení,“ uvedl starosta obce Miloslav Zachoval.

V těchto dnech provádějí odborníci zaměřování přesných hranic obecních pozemků. Poté nechá obec vypracovat projekt inženýrských sítí. „Snažíme se dělat vše pro to, aby výstavba mohla začít už v roce 2009,“ dodal letonický starosta.

Rodinná výstavba úspěšně pokračuje v Dražovské ulici, kde stojí už tři hrubé stavby a probíhá stavební řízení dalších dvou domů.

„Nejnákladnější akcí loňského roku bylo zbudování infrastruktury. Kanalizace, plynovod, protlaky pro kabelové vedení, to vše stálo čtyři sta osmdesát tisíc korun,“ informoval Zachoval.

Vodovod v ceně tří set dvaceti tisíc korun platili vodaři. Zbývá tak už jen dodělat chodník, který ale plánují Letoničtí až po dokončení výstavby.