Určená je pro děti prvních až devátých tříd základních škol. „Práce můžou být individuální i kolektivní. Tvořit děti mohou libovolnou výtvarnou technikou,“ uvedl za zoopark Pavel Klvač.

Práce vyhodnotí porota složená ze zaměstnanců zooparku. „Kromě věcných cen pro autory nejzdařilejších prací děti své výtvory uvidí na výstavě v galerii ve stodole Hanáckého statku,“ přiblížil Klvač.

Uzávěrka soutěže je 16. června. Práce mají děti odevzdávat na pokladně zooparku nebo poslat poštou.