Na ARO, JIP a CNP je navíc přístup pouze po telefonickém objednání. V individuálních případech povolí ošetřující lékař návštěvu mimo stanovené hodiny. Samozřejmostí pak zůstává povinnost nošení roušky v celém areálu nemocnice. „Ve stejném okamžiku lze připustit přítomnost nejvýše jedné osoby u pacienta na dobu maximálně patnácti minut,“ informovali zástupci nemocnice s tím, že na jednom pokoji bude ve stejnou dobu pouze jedna návštěva.

Zájemci se ohlásí na pracovně sester příslušného oddělení, kde jim změří teplotu bezkontaktním teploměrem a zeptají se na možné příznaky onemocnění Covid-19. Při přítomnosti některého příznaku nebo teploty nad sedmatřicet stupňů se návštěvník k pacientovi nedostane. Návštěvy dětí do deseti let věku se přitom obecně nedoporučují.

Návštěvníci si při vstupu i odchodu na oddělení dezinfikují ruce a roušku si nechávají po celou dobu setkání stejně jako přidělené rukavice. Nesedají si na lůžko a nedoporučuje se jim, aby nosili do nemocnice jídlo.

Setkání jsou organizovaná na pokojích pacientů. „Dle zdravotního stavu pacienta ale upřednostňujeme návštěvu ve venkovních prostorách areálu nemocnice. V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě, ale nejsou návštěvy možné,“ oznámilo vedení nemocnice. Po ukončení setkání na pokoji je nutné vyvětrání místnosti.

Omezení se však nevztahují na pacienta v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění. Jakékoli další výjimky souvisí vždy s aktuálním stavem konkrétního pacienta.