„Po dobu hospitalizace, výkonu trestu nebo nařízené ústavní léčby, které trvají celý kalendářní měsíc, lidé výplatu nedostávají. Tedy v takových případech, kdy je jasné, že příspěvek na péči nemůže plnit svůj účel,“ vysvětlil mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Sezemský.

Odstraní se tím zdvojené vyplácení dávky. Pokud je tedy někdo například v nemocnici, nemá nárok na příspěvek od státu. Péči mu totiž zajišťuje toto zařízení. Někteří lidé ke všemu podle ministerských úředníků používají peníze k jiným účelům než k nákupu sociálních služeb.

Proto chtějí zpřísnit kontroly. „V případě neuvedení způsobu využití této dávky je její výplata po předchozím písemném upozornění zastavená do doby, než oprávněná osoba vysvětlí odpovídající způsob jejího použití,“ řekl ministerský mluvčí.

Vyškovská radnice kontroly připravuje. „Zatím se zaměřujeme na případy, kdy nás někdo upozorní. Například pokud jedno z dětí staršího člověka řekne, že jiný člen rodiny pro důchodce nic nedělá, přesto bere peníze,“ řekla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví vyškovské radnice Jitka Koblížková.

Podle ní je dobře, že stát umožnil lidem rozhodnout se, kdo se o ně bude starat. „Mají tak větší svobodu. Ústav proto není jedinou možností. Ke všemu si důchodce částku může rozdělit mezi několik poskytovatelů péče. Třeba okna mu umyje dcera a nákup za něj dělá sousedka. V tom neexistuje omezení,“ upozornila vedoucí.

Změnu přivítala také sociální zařízení. „Je to dobré v tom, že uchazeči s příspěvkem na péči mají přednost před lidmi, kteří dávku nepobírají. Tak se k nám dostane skutečně ten, který služby potřebuje. Je ale otázka, co s těmi, kteří jsou u nás už z dřívější doby a příspěvek nepobírají. Na to mi ještě nikdo neodpověděl,“ uvedl ředitel hvězdlického Domova Hvězda Jiří Žák. Zařízení je částečně domovem se zvláštním režimem a domovem pro seniory.

Další změnou je rozšíření okruhu lidí, na které přechází nárok na nevyplacené částky příspěvku na péči v případě úmrtí. Nově na něj mají nárok také příbuzní, kteří sice v době smrti nežili s postiženým v domácnosti, přesto o postiženého pečovali.

Úředníci si myslí, že lidé z Vyškovska jsou o možnosti přípěvku na péči dostatečně informovaní.

„Udělalo se pro to hodně. Dávali jsem například informace do Zpravodaje. Něco bylo ve Vyškovském Deníku. Mluvil o tom starosta Petr Hájek na setkání s lidmi. Říkáme o možnosti také starostům okolních obcí a lékařům. Budu o tom mluvit i v únoru v knihovně. Lidé k nám mohou přijít. Všechno jim vysvětlíme,“ řekla Koblížková.

Přesto jsou podle ní dávce mezi lidmi zkreslené představy. „Třeba už neplatí, že od osmdesáti let mají na dávku lidé automaticky nárok. Důležité je posouzení zdravotního stavu žadatele. Na základě toho potom o přidělení nebo nepřidělení rozhodneme,“ popsala postup vedoucí.

Řada lidí o možnosti zajistit si péči třeba prostřednictvím souseda ví. „Zatím však nic takového nepotřebuji. Jen občas požádám dceru. Až se ale můj zdravotní stav zhorší, navštívím úřady, abych zjistila víc podrobností,“ řekla třeba Marie Nováková.

Martina Vilímová