„Nakonec jsme se rozhodli, že se vydáme obrácenou cestou. Nejprve tedy spravíme Besední dům, aby lidé měli kam za kulturou chodit. Chceme, aby se jednalo o slušné prostory, ve kterých si návštěvníci příjemně posedí," informoval vyškovský starosta Karel Jurka.

Vize nové scény tím však nekončí, pouze se oproti původním předpokladům posouvá směrem do budoucí příznivější situace. Rekonstrukce staré scény podle Jurky vyřeší mnohé její nedostatky a zájemcům zpříjemní požitek z kulturních akcí. „Díky nové klimatizaci v ní budou lépe dýchat. Nezaznamenají ani potíže se zvukem a světlem,“ pokračoval starosta.

Podle opozičního zastupitele Petra Hájka přitom městu důstojný „kulturní stánek“ zatím chybí. „Opravdu ho Vyškovu dlužíme. Považuji to jako jednu z priorit, kterou by mělo vedení radnice řešit. Z dříve představených variant jsem osobně preferoval právě přístavbu,“ doplnil.

Připustil, že je s ní je spojená spousta problémů. „Souvisí s tím například parkování v centru města. Věřím ale, že to vše je možné vyřešit. V minulosti zvažované odkoupení Posádkového domu armády (PDA) by se s ohledem na stav objektu výrazně prodražilo,“ dodal Hájek.

Budova má své limity

Od začátku ležely v případě kulturního domu na stole obě zmíněné varianty. „Rekonstrukce dnes chátrajícího objektu se většině zastupitelů jevila jako varianta méně výhodná, nepřiměřená finančním možnostem města a z pohledu dlouhodobé udržitelnosti fungování jako riziková. Nesporným faktem je, že PDA nevlastníme. Zároveň bychom měli problémy s naplněností, protože budovu nezmenšíme, jsme limitováni stávající nosnou konstrukcí a dalšími prvky,“ vysvětlil Jurka.

To navíc přináší mimo jiné i vyšší výdaje za energie. „Vynutilo by si to také přesun detašované pracoviště Městského kulturního střediska Vyškov. Dalším důvodem byl nemalý rozdíl v pořízení, cena by byla podle studie vyšší ještě před připočítáním odkupu objektu. Právě proto vyhrála varianta přístavby Besedního domu,“ dodal vyškovský starosta.

Stávající Besední dům dlouhodobě nenabízí vhodné podmínky pro plnohodnotné využití. „V jeho současných prostorách nejsme schopní udělat akci většího formátu třeba pro zmíněných pět set diváků, abychom se dostali k číslům, díky kterým kulturní středisko výrazněji utrží. Díky přístavbě si dokáži představit využití, kdy v jednom objektu poběží akce pro mladé, v přístavbě pak třeba velké školení,“ vysvětlil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

Pořadatelé akcí ale dlouhodobě využijí i další záložní možnost. V blízkých Drnovicích totiž na podzim slavnostně otevřeli po požáru zmodernizovaný a opravený kulturní dům. Jeho nabídnutí pro jejich potřeby se v lepších časech zástupci obce rozhodně nebrání.

„Nyní máme největší kulturák na okrese. Troufám si také říct, že je po opravách nadstandardně vybavený, i s kvalitním osvětlením a ozvučením. Budeme rádi, když bude kulturní dům co nejvíce využívaný. Proto jsme to koneckonců dělali,“ ujistila drnovická starostka Zuzana Hermanová.