Třída bude umístěná v nové přístavbě, na jejímž projektu v obci pracují už dva roky. Projektová dokumentace byla kompletně dokončena v prosinci 2018, stavební povolení se pak podařilo získat loni v únoru. „Stavba byla zahájena loňský srpen a dokončena letos v únoru. Byla podpořena z dotace Ministerstva financí,“ uvedl starosta Tučap Lukáš Marišler.

Celkové náklady dosáhly necelých dvanácti milionů včetně více než desetimilionové dotace. Z vlastních nákladů tak obec použila asi milion a půl.

Práce ještě nejsou zcela ukončeny. „V současné době pracujeme na vybavení přístavby nábytkem a ostatním příslušenstvím, aby mohla být od nového školního roku plně funkční a k dispozici jak dětem, tak pedagogům,“ doplnil starosta.

Prozatím mají v budově pro předškoláky jednu třídu složenou z třiadvaceti dětí ve věku od tří do šesti let. „V případě nové třídy bude uspořádání záviset na tom, kolik dětí bude zapsáno a v jakém budou věku. Volné bude díky ní místo pro pětadvacet dětí navíc,“ prozradila Medunová.

Současně se také zvětšily plochy zahrady při mateřské škole. „Část jsme se rozhodli využít pro zahradu v přírodním stylu, která vytvoří podmínky pro prožitkové učení a další aktivity předškolních dětí spojené s enviromentální výchovou. Součástí projektu bude také výstavba vyvýšených záhonů, instalace dřevěných herních prvků a prvků z přírodních materiálů, umístění prvků pro enviromentální výchovu, výsadba dřevin, bylin a založení květnaté louky,“ vyjmenoval Marišler.

Obec využila dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Vše je ve fázi příprav příprav zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, není tedy ještě možné vyčíslit náklady. „Přístavba nové třídy vyžadovala i potřebu rozšíření školní zahrady, aby prostory na venkovní pobyt dětí byly vyhovující při naplnění kapacity obou tříd. Zřizovateli tímto děkujeme za podporu při rekonstrukci budovy i zahrady," uvedla ředitelka ZŠ a MŠ Tučapy Alžběta Záhoříková.

Ve školce se přitom už připravují na zápis. Kvůli situaci s epidemií koronaviru dávají přednost bezkontaktní variantě. „Rodiče využijí datovou schránku nebo maily od druhého do šestnáctého května. Zápis je však možné provést i osobně dvanáctého května od čtrnácti do šestnácti hodin přímo v budově Základní školy Tučapy. Bude ale potřeba dodržet veškerá opatření jako například odstup od ostatních, nošení roušek a k dispozici bude samozřejmě dezinfekce,“ vysvětlila Medunová.

S sebou si rodič nebo zákonný zástupce musí vzít svůj občanský průkaz, řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a rodný listí dítěte. Při využití mailu musí být součástí i ověřený elektronický podpis. „Pokud zákonný zástupce nestihl nechat potvrdit u praktického lékaře potvrzení o řádném očkování dítěte, doloží k žádosti kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení“ dodala Záhoříková.

Veškeré podrobnosti naleznou zájemci na oficiálním webu školy.