Právě chodníky a přechody pro chodce patří mezi nejkritizovanější místa, protože se podle slov hendikepovaných často jako bezbariérové pouze tváří a realita je pak jiná. Potíže zažívají také při pohybu v budovách. „Kino Sokolský dům má venku sice plošinu, ale uvnitř budovy je výtah, který se svým vozíkem nemůžu použít. Je pro mě moc malý. Problém je i třeba s přístupem do Základní školy Tyršova. U hlavního vchodu je schodek, který nepřekonám. Ve škole se přitom konají například volby. Když se blíží, komise mi sdělí, že ráda přijde s urnou ke mně domů, ale já bych radši přijela volit s ostatními normálně do místnosti," zmínila vozíčkářka.

Vedení města se snaží hůř přístupná místa odstraňovat. „Všechny nové stavby musí splňovat platné normy, mezi které patří také bezbariérovost. Od letošního roku jsou odbory městského úřadu ze zámku a bývalého okresního úřadu přemístěné do bezbariérového areálu radnice," připomněl snahu Vyškova vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Stanislav Kolařík. Město také podle něj dlouhodobě spolupracuje se sdružením Paprsek, které se věnuje zdravotně postiženým.

Výtah na zámku

Problematika bariér se ale zdaleka netýká pouze největšího města regionu. Lepší pohyb lidem na invalidním vozíku se snaží zařídit také ve Slavkově u Brna. „V nejbližší době chceme zajistit výtah na zámku, aby se lidé na vozíčku mohli dostat do druhého patra. Druhý výtah pak plánujeme udělat v Základní škole Tyršova. Tam bychom bezbariérové přístupy rádi řešili zároveň s rozšiřováním školy o šest tříd, o což budeme žádat. Oba projekty už máme zpracované a čekáme pouze na to, až úřady vypíšou dotace a zahájí výzvy," popsala mluvčí radnice Veronika Slámová.

Snaha měst ovšem často naráží na nedostatek peněz. Slavkovští chtěli zlepšit i přístup do staré radnice, kde se nachází například stavební úřad. „Jedná se ale o historickou budovu a projekt na odstranění bariér byl hodně finančně náročný. Ze stejného důvodu zkrachoval také plán na zajištění zcela bezbariérového příjezdu od autobusového nádraží k radnici. Jednalo se o dlouhou trasu a myšlenka vyžadovala překopání většiny chodníků, což bychom kvůli penězům nezvládli," zdůvodnila Slámová.

Podobně ztroskotaly i některé projekty v Bučovicích. „Kvůli penězům zřejmě nebude možná instalace hydraulické rampy v kině Brigáda. Plánovali jsme také vybudování výtahu v základní umělecké škole. Projekt se ale podaří uskutečnit až v příštích letech," přiblížil místostarosta města Michal Crhák.

Pro vozíčkáře proto musí často vedení měst hledat jiná řešení. „Většinu důležitých odborů jsme přesunuli do nové budovy radnice, která je pro hendikepované přístupná. Na staré radnici pak postupujeme tak, že úředníci přijdou v případě potřeby za klientem dolů a věc s ním řeší zvlášť," sdělila Slámová.

Nedořešená místa sice zůstávají, vozíčkáři nicméně upozorňují, že spousta věcí se povedla. „Hodně mě potěšili na poliklinice, kde nové malé výtahy můžu použít i já. Na cestě od Kauflandu k Lidlu je také výborně udělaný rovný přechod. I parkoviště v Trpínkách se povedlo," zmínila Temerová a dodala, že změny nepomáhají pouze vozíčkářům. „I matky s dětmi se potřebují někam dostat, a když je někde vysoký schodek nebo je nechtějí pustit do budovy s kočárkem, tak jim to samozřejmě vadí," uzavřela žena.

PAVLÍNA VÁŽANOVÁ