Lokalita o 134 tisících metrech čtverečních mezi silnicí první třídy a starou cestou na Slavkov je na okraji průmyslové zóny. „Její předpokládané využití jsme maximálně přizpůsobili územnímu plánu a požadavkům města. Projednávali jsme různé varianty, zahrnuje to ale logistiku, skladování a výrobu. Zájem o pronájem hal mají firmy a podnikatelé ve městě obrovský. Hledají i prostory pro dílny a řemesla, které mají rozlohu pouze od tří set do tisíce metrů čtverečních,“ popsal předseda správní rady firmy Austra a.s. Petr Matuštík.

NOVÝ AREÁL:

* Na 134 000 metrech čtverečních.
* Až 1 160 pracovních míst.
* Pro logistiku skladování a výrobu.
* Investice do první etapy: 900 milionů korun.
* Celkové náklady: až dvě miliardy korun.

Je nejenom otcem myšlenky, ale podílí se od začátku na přípravě projektu. Jeho součástí je také kompletní zasíťování lokality a vyřešení křižovatek. „Projektově i finančně to zůstane na našich bedrech. Pokud uspějeme, v první etapě počítáme s pronájmem prostor, později možná i s prodejem. Celkový počet pracovních míst jsme tady vyčíslili na více než jedenáct set, což by lidé s ohledem na rozvoj bydlení v regionu měli ocenit. Zároveň by areál měl mít vliv na snížení osobní dopravy ve městě,“ uvažoval Matuštík.

První informace o plánech vyvolaly i negativní reakce. „A co tam raději vysázet stromy a udělat lesopark nebo oddechovou zónu? Proč zastavovat úrodnou půdu,“ komentovala například Zuzana Olejníková.

Zástupci investorů deklarovali, že v zástavbě bude prostor i na zeleň nad předepsané limity včetně parků. „Zájemci najdou prostory pro volnočasové aktivity. Vyjednali jsme s energetickými společnostmi ochranné pásmo kolem vysokého napětí, kde vzniknou klidové zóny. Neplánujeme velké haly o dvaceti nebo padesáti tisících metrech čtverečních, ale spíše menší stavby zajišťující průhledy,“ doplnil předseda správní rady.

Zmínil také sníženou výšku budov a zelené střechy. První etapa je podle něj již kompletně vyprojektovaná, podmínkou je však schválení studie celého území. Teprve pak lze podat žádost o stavební povolení. Později má začít i samotná výstavba. Zatím je tedy vše podmíněné.

Náklady dosahují jen v první fázi devíti stovek milionů korun, vše má stát až na dvě miliardy korun. Do vize navíc zasáhlo období krize. „Projekt výrazně zdražuje, což se promítne do cen nájmů i případných prodejů. Jinak ale pro nás nevidím žádný zásadnější dopad nebo komplikaci. Z asi sedmadvaceti nezbytných vyjádření úřadů už máme vyřešených čtyřiadvacet. Schválení jsme se dočkali i od kraje a ministerstva životního prostředí, takže nyní bude zásadní stanovisko města,“ dodal Matuštík.

Slavkov se s necelými sedmi tisíci obyvateli uplynulé roky rychle rozrůstal. Za poslední dekádu v něm přibylo skoro osm stovek obyvatel. Město kvůli tomu řeší změnu územního plánu, která by v jeho severovýchodní části upřednostnila místo velkých bytových domů spíše zeleň nebo široké ulice.