Chtějí proto vstoupit do projektu turistického Vildenberského regionu. Je to pro ně atraktivní způsob zviditelnění. Například Velešovice na posledním zasedání zastupitelstva schválily dohodu o partnerství a přispějí dvěma tisíci na počáteční náklady, především na získání ochranné známky.

Společně pak budou spolupracovat na místním značení, mapkách, naučných stezkách a společenských akcích, jako například středověké slavnosti a turistická setkání na hradě.

„Ve čtrnáctém století stával mezi Pozořicemi a Viničnými Šumicemi jeden z nejrozsáhlejších hradů té doby na Moravě, hrad Wildenberg, Divoká hora, dnes psáno česky Vildenberk. Zřícenina je kulturní památka. Hluboké lesy v okolí lákají k výletům.

A tak se zrodila myšlenka turistický region Vildenberské panství,“ uvedl jeden z autorů projektu Aleš Tinka z Větřáku.