„První etapa zahrnuje úpravu stávajících pěších tras a výstavbu nových. Město chce vytvořit i sáňkovací kopec, dodat nové cvičební prvky pro dospělé, chybět nemají ani houpadla pro nejmenší,"popsala vyškovská mluvčí Petra Bezdomiková.

Součástí podle ní budou i nové dopadové plochy a větší množství laviček. Změn se dočká i zeleň. „Upravíme a nově osejeme zelené plochy, upravíme a dosadíme vysokou a střední zeleň. Chybět nebude ani celková úprava vnitrobloku a zastřešení krytého kontejnerového stání," pokračovala mluvčí.

Kaluže i bláto

Celý projekt radnice přislíbila projednat s obyvateli sídliště. „Tak se také stalo, a to v srpnu. Chceme vytvořit návrhy řešení, které povedou ke zlepšení problémových oblastí. Těmi jsou zejména architektonicko-estetická, dopravní, sociální, funkčně-prostorová a oblast životního prostředí," vyjmenovala Bezdomniková.

Obyvatelé bloku v Letní ulici, kterého se první změny týkají, se jich už nemůžou dočkat. „O tom, že jsme první na řadě, víme. Visí u nás oznámení i plánek. Jsme rádi, že město k regeneraci sídliště přistoupilo, není v dobrém stavu. Třeba chodníky jsou katastrofální, těšíme se, až budou nové. Dnes jsou propadlé a když prší, dělají se na nich kaluže a je na nich spoustu bláta. Ale nejde o jediný problém. Třeba pískoviště je polorozpadlé, zeleň také za moc nestojí," poukázala na současné nedostatky jedna z obyvatelek Emilie Spisarová.

S podobou plánu regenerace je podle svých slov velmi spokojená. „Jen nevím, co radnice plánuje postavit v místě bílého rámečku. Nejspíš je to nějaká budova, ale k čemu má sloužit, netuším. Na veřejném projednání jsem bohužel nebyla," vysvětlila Spisarová.

Podle vedoucího vyškovského odboru územního plánování a rozvoje Jiřího Plášila o žádnou budovu nejde. „Je to plocha na zatravněném území, kterou nechceme ničím zastavět. Nechali jsme ji tam cíleně, protože pokud budou třeba zvýšené požadavky na počet parkovacích míst, můžeme v místě dostavět parkoviště, je dobře přístupná dopravě," objasnil Plášil.

Obyvatele trápí stav sídliště natolik, že už kvůli plánům radnice oslovili jednoho z městských zastupitelů Jana Procházku. „Ptali se mě, jestli musí být regenerace dělaná po etapách. Jestli by nešly nejprve v celém sídlišti opravit všechny chodníky. A poté se věnovat další oblasti, třeba zeleni a následně zase celkově další problematice," uvedl Procházka.

Jako celek

Podle Plášila však takové řešení není možné. A to zejména kvůli penězům. „Vždy se musí jednat o ucelenou část, která dané území řeší kompletně. Kdybychom to dělali jinak, existovalo by reálné riziko, že by poskytovatel neschválil dotace," vysvětlil.

Město zatím předpokládá, že regenerace bude členěná na na tři etapy. Uskutečnit by se měla mezi lety 2015 až 2017. „Skutečnost však bude odpovídat množství dotací a objemu vlastních peněz z rozpočtu města na daný rok. Předpokládané celkové náklady na první etapu činí tři miliony tři sta tisíc korun," zmínila Bezdomniková.

Podle Plášila v současném projektu chybí rozpracované detaily. „Těmi se budeme zabývat u každé etapy zvlášť. Musíme to udělat i kvůli žádostem o dotace," nastínil. Město navíc bude každou uskutečněnou etapu následně vyhodnocovat.

Vyškovští zastupitelé na svém zářijovém zasedání schválili nejen etapizaci Programu regenerace panelového sídliště Vyškov Dukelská včetně investičního záměru I. etapy programu. Jejich odsouhlasením prošla i žádost o dotaci. „Ta má putovat z programu Podpora bydlení, podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť, který vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj," doplnila vyškovská mluvčí.