Materiál, který z akce vzešel, a který ještě čeká na zveřejnění, je podle slov starosty Františka Havíře poměrně bohatý. Přesto už ale teď tvrdí, že výsledek neodpovídá jeho představám. „Chtěli jsme se zaměřit na typ nezletilých, kteří mají viditelný problém se soustředěním a tím pádem i s učením, což jim podsouvá potřebu vyniknout v něčem špatném, jako jsou právě drogy, alkohol nebo krádeže. Jedná se hlavně o děti ze sociálně slabých rodin, které jim nedokážou dát potřebné zázemí," vysvětil Havíř.

Chodí hladové

Centra podporuje a je rád, že město jim každý rok přispěje až tři sta tisíc korun. „Nejde jen o to, že se v nich problémovým dětem dostává odpovídající pozornosti. Dostanou třeba i najíst a napít. Jsme v jednadvacátém století a některé děti v Rousínově mají hlad. To je vážná věc," upozornil starosta.

Akce Jak se dostat k závislosti se uskutečnila v červnu. Jejím výsledkem má být výstava dětských děl, která se nějak vyjadřují k problematice závislosti. „Kromě našich kluboven jsme oslovili i děti ve školách a vlastně po celém městě. Na nástěnky jsme rozvěšovali letáky, hlásili jsme i obecním rozhlasem, aby svým dílem přispěl každý, kdo bude chtít. Tak se k nám dostala řada obrázků, které se chystáme po prázdninách vystavit v síni na Staré radnici," prohlásila vedoucí Center volného času Jaroslava Marková.

Podle ní nejvíc přispívaly děti od druhé do osmé třídy. „Docela mě překvapilo, kolik osmiletých dětí považuje takové téma za atraktivní a pošle nám třeba svůj obrázek opilce," podotkla Marková.

Jenže vedení města doufalo, že k tematice se vyjádří hlavně ti, kterých se týká. „Chtěl jsem, aby vytvořili nějakou průpovídku, fotku nebo obrázek, i kdyby to mělo být jakkoli drastické nebo vulgární. Třeba s fotografiemi se ale ukázal být problém kvůli identitě a podobně, takže jsme to nakonec omezili jen na výtvarná díla," řekl Havíř.

Je to pak právě problémová mládež, která by se podle něj měla na stvořená díla podívat. „Naším cílem bylo dostat je do kulturního prostředí Staré radnice, seznámit je s jejich vlastními výtvory nebo výtvory jejich vrstevníků a tím pádem třeba i s důsledky braní drog. Už teď ale vím, že výsledek nebude takový, jaký jsem si přál. Ty konkrétní děti oslovit nejde. Dotyční už přerůstají osmnáctý rok. A vykládat někomu takovému, že není správné kouřit marihuanu, už je zbytečné," míní rousínovský starosta.

Přesto, že projekt nenaplnil zcela jeho očekávání, považuje ho za krok dobrým směrem. Oceňuje, že díky aktivitě učitelek prvního stupně základní školy město získalo spoustu kreseb, které budou vystavené na Staré radnici ve třetím zářijovém týdnu.

Mluví o nich stále

Vedoucí Center volného času zdůraznila, že s podobnou akcí organizace veřejně vystoupila vůbec poprvé. „S dětmi se v klubovnách bavíme na mnohá témata, alkohol a drogy nevyjímaje, ale tohle je poprvé, co taková tematika přesáhla hranici našich center," vyzdvihla Marková. Podle městského strážníka Petra Minaříka nepatří Rousínov k městům, v němž by mladiství prokazovali víc potíží v souvislosti s drogami a alkoholem, než je běžné. „Samozřejmě, že při nočních službách na podobné případy čas od času narážím. Nemyslím si ale, že ve srovnání s jinými městy by v tomto případě na tom Rousínov byl hůř. To se však týká mladistvých, u dospělých bych naopak zdůraznil, že třeba sklon k alkoholismu je u nás mírně nadprůměrný," pozoruje strážník.

Nejúčinnější preventivní prostředek proti propadání mladých závislostem vidí ve výchově v rodině. „Mít ve vlastní rodině ty správné nebo naopak nesprávné příklady je zdaleka nejvíc v budoucím směřování dítěte," je přesvědčený Minařík.