„Požádali jsme pracovníky oddělení majetku, aby začali jednat s vlastníky polí o prodeji jejich částí městu. To proto, abychom se mohli pustit do protierozních opatření například tvorbou remízů nebo zatravněním,“ informoval bučovický starosta Jiří Horák.