Dvě vodní nádrže, které v biocentru vznikly, mají městu sloužit hlavně jako preventivní protipovodňové opatření.

Vodní nádrže a přidružené biocentrum mají dvě základní funkce. „Jednak slouží ke zbrzdění povodňových vln a chrání před vodou území pod nádržemi, jednak území představuje izolovaný biotop pro živočichy, kteří tu mohou žít přirozeným způsobem,“ uvedl vedoucí bučovického odboru rozvoje a výstavby Roman Seitl.

Na slavnostní uvedení biocentra do provozu bude kromě tradičních oficialit v podobě přestřižení pásky a slova starosty města nachystaný i doprovodný kulturní program. „Představí se například žonglér a mažoretky nebo taneční skupina N-yoj!. Součástí programu bude také první společná procházka okolo vodního díla,“ nastínil program Josef Bouda z bučovického Informačního a kulturního střediska.

Akce začíná u nádrže v deset hodin dopoledne.

Zaplatit celou stavbu městu pomohly dotace. V rozpočtu totiž tolik peněz Bučovice neměly. „Celá výstavba stála přes třiatřicet milionů korun. Z této částky pokryly devadesát procent dotace z Evropské unie a Státního fondu životního prostředí. Zbývajících deset procent doplatilo město,“ řekl Bouda.

Ve Vícemilicích vznikly dvě průtočné nádrže se zemními hrázemi, výpustními zařízeními a bezpečnostními přelivy. Na vodní nádrže navazuje biocentrum s izolovaným mokřadem pro nerušený vývoj různých vzácných rostlin a živočichů.