„Už jako dítě jsem vylezl na všechno, co šlo. Od stromů po ploty a zdi. Bohužel jsem neměl nikoho, kdo by mě vedl k lezení na stěně. Až jednou nás napadlo zalézt si na stěnu s přáteli, protože kamarád znal majitele horolezecké stěny. Potom jsem si uvědomil, že to je sport, který mě naplňuje a který chci dělat, “ vzpomíná.  

I díky němu přitom zájem o lezení v Bučovicích v posledních letech rychle narůstá. Místní skupinka lezců začínala s provizorními podmínkami, ale dnes pořádají pravidelné soutěže. Ve městě usilují o vybudování moderní lezecké stěny. „Už minulý rok jsme v Bučovicích pořádali dva závody sloužící hlavně k vytvoření komunity. Část jsme organizovali na lezeckém balvanu na sokolském hřišti v aleji a část na námi vytvořené lezecké ploše. Ta vznikla pouze pro tuto příležitost, byla improvizovaně připevněna ke konstrukci workoutového hřiště a po uskutečnění závodů opět demontována,“ vypráví Bébar.

Tím se jim u menší skupiny lidí podařilo vzbudit o tyto aktivity větší zájem. „Jelikož však příprava, stavba i organizace byly časově náročné, usilovali jsme o vytvoření něčeho stálého. Napadlo nás tedy vytvořit "kostku" - dřevěnou konstrukci krychlového tvaru, na které bychom mohli vytvořit víc lezeckých profilů. Kromě převisu by se jednalo také o profil kolmý a položený, které by výrazně zvýšily atraktivitu stěny,“ vysvětluje lezec.

Celý tento nápad začali realizovat už letos začátkem září v areálu Základní školy 711. „Tím bych zároveň rád poděkoval paní ředitelce Hanákové bez jejíž podpory by kostka pravděpodobně nevznikla. Kostku jsme využili na uspořádání dvou závodů a hlavně k setkávání a tréninku naší lezecké komunity. S každým uspořádaným závodem se komunita rozrostla o pár nadšených lezců z čehož máme velkou radost,“ doplňuje.

Problémem kostky však je, že vzhledem k dřevěné konstrukci bude muset být před zimou kompletně demontována. „Jenže zima je právě hlavním obdobím pro trénink lezců na umělé stěně. To je hlavní důvod našich snah najít v Bučovicích nějaký vhodný vnitřní prostor,“ vysvětluje Bébar.

Parametry stěny jsou podle něj v tomto okamžiku jen složitě odhadnutelné. „Momentální parametry kostky jsou 4x4x4 metrů a minimálně stejné rozměry by měla mít i vnitřní stěna. Samozřejmě čím větší prostory, tím více možností vzniká pro stavbu různých lezeckých profilů, či umístění velkého posilovacího panelu, takzvaného kampusu. Čili vše nyní závisí na prostorách, které se nám podaří najít a také na tom, jestli získáme nějakou finanční podporu, jelikož doposud jsme vše financovali sami,“ dodává.