Opatření připravilo město ve spolupráci s vedením školy pro bezpečný přístup dětí. „Cílem je omezit provoz na příjezdové komunikaci i uvnitř areálu základní školy. Vjezd jsme opatřili třímetrovou závorou, na čip se dovnitř dostanou pouze zaměstnanci školy, samozřejmě počítáme i s návštěvami, zásobováním či řemeslníky. Pro volný odjezd z areálu školy necháváme do vozovky položit indukční smyčku,“ přiblížil ředitel školy Luděk Höfer.

Kolizní situace vznikají i proto, že rodiče vozící děti až ke škole se po několika minutách zase vracejí po stejné cestě zpět k Purkyňově ulici. Náklady dosáhly na téměř 280 tisíc korun.

Město navíc počítá s novým chodníkem a opravou toho původního mezi areálem školy a autobusovou zastávkou. „Školu navštěvuje přibližně 630 žáků a zhruba polovina z nich je dojíždějících. Jednoduše vyloučíme pohyb dětí po příjezdové komunikaci. Zejména v ranních hodinách je totiž dopravní situace nebezpečná. Vozí je rodiče, mnohé přijíždějí autobusy, parkovací stání navíc hledají pacienti nemocnice. Podél celé komunikace zajistíme až ke škole chodník, aby děti nešly po komunikaci zároveň s auty,“ vysvětlil vyškovský místostarosta Karel Goldemund.

V současné době se žáci od autobusové zastávky pohybují po chodníku umístěném podél stávajícího parkoviště na jeho konec ke schodům, které je následně navádí na příjezdovou komunikaci do areálu. „Pokud školáci vystupují z autobusu nebo přicházejí třeba z Puškinovy ulice, prakticky procházejí mezi auty na velkém parkovišti naproti nemocnici. Je to chaotické a nebezpečné. Plánovanými úpravami se dostanou k novému místu pro přecházení přes výjezd z jednosměrného parkoviště. Vzápětí se napojí na stávající chodník, který opravíme,“ doplnil místostarosta Roman Celý.

Jeho povrch z betonových dlaždic nahradí zámková dlažba. „Chodník končí schody, které otočíme o devadesát stupňů, aby byly v ose nového úseku. Pod schodištěm bude pokračovat avizovaný nový chodník až k brance školy,“ dodal Celý. Chodník podél parkoviště zůstane zhruba dva metry široký, nový blíže k areálu školy poskytne šířku metr a půl.