Přilákat do vesnice mladou generaci na levnou půdu. Tento dobrý úmysl se nevyplatil zastupitelům obce Prusy - Boškůvky. Stavební místa po třiadvaceti korunách za metr čtvereční prý skoupili spekulanti s pozemky. Nestaví na nich a jeden už se ziskem prodali. Vesnice chce získat parcely zpět s pomocí soudu.

„Jedna rodina měla zájem o tři pozemky vedle sebe. Déle než dva roky tam ležely ladem. To znamená, že v podstatě porušili smlouvu o smlouvě budoucí, kterou uzavřeli s obcí. Přestože vykopali nějaké základy, do dvou let měli začít stavět, a to podle mého názoru neudělali,“ informoval zastupitel Pavel Šebesta.

Na jednom pozemku však bezesporu členové rodiny Brunclíkovy, kteří měli o stavební místa zájem, vydělali. „Jednu parcelu jim obec prodala. Jenomže pak jsme objevili inzerát na internetu, že ji nabízejí za statisíce korun. Zda to byl účel už od začátku, to nedokážu říct. Hlavně bych chtěl na riziko upozornit ostatní obce,“ vysvětlil Pavel Šebesta.

Zbylé dva pozemky patří ještě stále obci. Její vedení je chce zpět, ačkoliv mají Brunclíkovi předběžnou dohodu. „Na jednom místě stavební práce pokračují, ale další zarůstá dvoumetrovou trávou. Smlouva to bohužel umožnila. Parcely jsou sice ještě naše, ale klidně můžou dalších deset let ležet ladem,“ doplnil Šebesta.

Kupní smlouvu totiž obě strany mají uzavřít mezi zhotovením základové desky a dokončením hrubé stavby. Uvedl to bývalý starosta vesnice Jiří Večerka. Za jeho úřadování zastupitelstvo o této záležitosti rozhodovalo.

„O koupi prvního místa Brunclíkovi požádali hned po vytvoření základů, protože ho údajně potřebovali vlastnit, aby mohli žádat o půjčku. Nepočítali jsme s tím, že ho potom prodají někomu jinému. Další dva pozemky jsou stále obecní, protože o jejich koupi stále nepožádali. Kdy a jestli to udělají, je však otázka,“ uvedl Večerka.

Právě proto chce současné vedení obce řešit otázku radikálně. „Teď je to v jednání u soudu. Může to trvat i roky. Ale nechci do toho šťourat,“ uvedl starosta Prus - Boškůvek Lubomír Šebesta.

Příliš sdílná nebyla ani majitelka jednoho z pozemků Anna Brunclíková. „Vaše informace jsou významně nepřesné a zkreslené. Obracejte se ve všech věcech výhradně na mého advokáta,“ odkázala Brunclíková prostřednictvím e-mailu na brněnského právníka Zdeňka Brunclíka.

Ten prý ovšem ženu nezastupuje. „Pracuji pro jiného člena rodiny, Luboše Brunclíka. Podle mých informací však obec nabízela zmíněné parcely bezvýsledně několik let, nikdo o ně neměl zájem. Ani ten, komu jedno místo pak majitel prodal za vyšší částku. Trh se totiž mění, cena pozemků se také vyvíjí,“ uvedl advokát.

Nevyloučil ale, že dochází k určitým prodlevám. „Smlouva to totiž umožňuje. Někde práce třeba nepokračují, ale začnou, jakmile to dovolí peníze. Můj klient dodržel všechny podmínky stanovené smlouvou a bude vyžadovat, aby je obec také řádně splnila,“ dodal Brunclík.