„Při posledních bouřkách nám to zlomilo tři stromy a u mnoha starších hrozí také pád. Expert z Brna prozatím provedl posouzení stromů kolem cest a předpokládá cenu za posouzení okolo pětatřiceti tisíc korun. Řekl, že některé stromy je třeba skácet, protože ohrožují bezpečí podél silnic a chodníků. Dnes je už ale skácet strom poblíž silnice mimo vegetační pásmo velký problém, protože na to potřebujeme povolení,“ uvedl Skokan.

JAKUB JUREK