DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

Taková byla jedna z reakcí obyvatele Pustiměře na včerejším jednání v místní restauraci Adélka ohledně stavby zařízení na likvidace nebezpečného odpadu, které má vyrůst poblíž obce. Jak už několikrát informovala redakce Vyškovského deníku Rovnosti, místní jsou proti.

I proto ministerstvo životního prostředí naplánovalo schůzku, aby investor, společnost Technologie pro využívání odpadů, mohl obhájit svůj záměr. „Zařízení, chceme u Pustiměře postavit, bude uzavřené.

Žádné škodliviny z něj nebudou unikat. Jde o technologii, která není chemická. Navíc vyhovuje současnému trendu likvidace nebezpečného odpadu,“ bránil své zájmy zástupce společnosti Technologie pro využívání odpadů Rudolf Kaplánek.

Ještě podotkl, že takzvaná plynoparní retorta má vzniknout dva kilometry od vesnice. To ovšem místní pobouřilo. „Dva kilometry? Bude to jenom kilometr. Ale Praha je hodně daleko!“ překřikovali se obyvatelé Pustiměře a přitom naráželi na původ investora. „A co s látkami, které se nespálí?“ skákali Kaplánkovi do řeči.

Z těch se podle informací investora stane zcela neškodná zemina. Že záporné vlivy zařízení na zpracování nebezpečného odpadu budou minimální nebo v podstatě nebudou žádné, potvrdil i zpracovatel posudku pro ministerstvo životního prostředí Oldřich Kuběna. „Při zpracování dokumentace jsem spolupracoval s odborníky. Z jejich závěrů vyplývá, že zařízení takřka neovlivní životní prostředí,“ uvedl Kuběna.

Tomu ovšem místní moc nevěří. Ani slova ostatních odborníků je nepotěšila. Skeptický k záměru je i pustiměřský starosta Miloš Nevřala. „Když jsme se ozvali proti stavbě, konečně někdo zjistil, že naše vesnice existuje. Námitky máme, protože už teď trpíme výpary ze spalovny. Nikdo neudělal pořádný monitoring kvality ovzduší. Obáváme se, že spuštěním retorty by se všechno ještě zhoršilo,“ namítl Nevřala.

A to Pustiměřští ani náhodou nechtějí. „Řekněte nám, že naše námitky ohledně zhoršení kvality životního prostředí jsou oprávněné nebo dokažte opak. Ale další smrad už tady opravdu nechceme,“ vykřikoval postarší pán.

Jak ovšem podotkl další z místních, jen málokdo z Pustiměřských je odborník v dané věci. „Alespoň pro mě je nejdůležitější vědět, kdo nakonec rozhodne. Kdo bude mít poslední slovo?“ ptal se obyvatel.

Místní se dovídají, že nejdůležitější bude stavební povolení vydané městským úřadem, který bude vycházet ze všech různých posudků. Ty byly prozatím vesměs kladné. Jen Pustiměřští se stavbou nesouhlasí.

Ještě však není všechno ztracené. „Do 22. února se může k záměru kdokoliv vyjádřit. Jeho názor ovšem musí být závažný. Ne že někdo uvede, že retortu prostě nechce,“ upozornil Rudolf Kaplánek.