Obec si nechala vypracovat architektonickou studii, která počítá s přesunutím umělecké školy, která by měla deset učeben pro čtyřicet žáků. Studie navíc také zahrnuje přemístění knihovny, která nyní svým stavem neodpovídá dnešním potřebám. „V budoucnu se budeme snažit naplnit vize studie, ale před tím nás čeká ještě dlouhá fáze projektování. Projekt jako takový by následně měl být rozdělen do dílčích etap tak, abychom mohli rekonstrukci a případnou přístavbu realizovat dle aktuálních možností finančních případně dotačních,“ uvedli představitelé obce. Architektonickou studii si může každý prohlédnout na internetových stránkách obce.