Jedenáct bytů bude jednolůžkových, zatímco je doplní dva dvojlůžkové. Celý objekt bude dvoupodlažní s místěním bytových jednotek do dvorního traktu. Společenská místnost bude v patře uliční části a ordinace praktické lékařky ve stejné části, avšak v přízemí tak, aby zůstal bezbariérový přístup pro pacienty. „Při zadávání projekčních prací jsme usilovali o postihnutí moderního pojetí stavby se zachováním rázu uliční části, respektive klasické venkovské zástavby,“ doplnil místostarosta Lukáš Peška.

Zmínil vymoženostmi moderního stavitelství jako využívání srážkových vod k provozním účelům, fotovoltaické panely, rekuperaci vzduchu v budově, zelené střechy nebo tepelné čerpadlo pro vytápění. „Kompletní projektová dokumentace bude zpracována do konce letošního roku. Následně budeme hledat pro stavbu vícezdrojové pokrytí nákladů,“ dodal Smékal.

Nové kulturní centrum zahrnuje také sadové úpravy v okolí i hrací prvky pro děti.
Knihovna, sál i škola. Nové kulturní centrum otevřou Pustiměřští už příští rok

Za příznivé situace předpokládají zástupci radnice výstavbu v horizontu dvou až tří let. Budoucím obyvatelům slibují důstojné místo v jehož zázemí bude mimo jiné také rozlehlá venkovská zahrada.

Nové zázemí najdou žáci umělecké školy v kulturním centru, které stavaři přestavěli z původní nevyužívané dolní školky. V Pustiměři má své odloučené pracoviště Základní umělecká škola Ivanovice na Hané.