„Celý projekt jsme rozdělili na několik etap. Nyní se chystáme uskutečnit čtvrtou z nich. Proto jsme v červnu podali žádost o zahájení územního řízení na vybudování místní komunikace. Podél ní poté lidé budou stavět své domy,“ uvedl starosta obce Miloš Nevřala.

Pokud se při řízení nevyskytnou potíže, firma začne stavět silnici na podzim. „V místech, kde už jsou cesty a inženýrské sítě vybudované, vznikají domy. První stavebník položil slavnostně základní cihlu předminulý týden v úterý,“ řekl starosta.

Silnice, které dělníci v rámci jednotlivých stavebních etap vytvořili, ještě čekají konečné úpravy. „Zatím je vozovka bez poslední vrstvy. Tu firma položí, až budou domy hotové, aby je těžká auta v průběhu stavebních prací zbytečně neničila,“ vysvětlil.

Všechny cesty buduje společnost, která lidem prodává pozemky. „My jsme nechali vypracovat projekt. Samotnou stavbu ale platit nebudeme. Náklady na její vybudování totiž zaplatili lidé, kteří si koupili parcely. Firma nám poté předá silnici do užívání,“ řekl starosta.