Ani romantické prostředí račického zámku nepotlačí v mnoha svěřencích tamního dětského domova touhu po svobodě. Neustále utíkají a policie je musí hledat.

V současnosti vyškovští policisté pátrají hned po třech dětských uprchlících. Od začátku roku vyhlásili pátraní už víc než třicetkrát.

„Když se svěřenec vrátí, nebo ho policisté zadrží, pátrání po něm odvoláme. Pokud se nedopustí přestupku nebo nějakého trestného činu, je celá věc ukončená bez policejního postihu,“ popsal tiskový mluvčí vyškovské policie Alois Gryc.

Některé děti se podle něj toulají opakovaně. Nevrací se z dovolenek a z vycházek. Vychovatelé z dětského domova tomu přes veškerou snahu nedokáží zabránit. Starají se totiž o mladé lidi, které do jejich výchovného zařízení posílá diagnostický ústav.

Většinou jde o děti ze sociálně slabších rodin, jejichž rodiče nezvládají své povinnosti. Někteří svěřenci se nechtějí přizpůsobit řádu, a proto utíkají.
Gryc tvrdí, že neexistují žádná opatření, která by útěkářství mohla účinně zabránit.

„V zákoně není paragraf, který by se tím zabýval. Pokud na svém výletě děti, jež utekly z dětského domova, nespáchají žádný trestný čin, jsou nepostižitelné,“ doplnil policejní mluvčí.

Zato vychovatelé mohou uprchlíky potrestat, ale jen v některých případech. „Pokud se dítě dopouští závažných přestupků a trestných činů, máme možnost požádat diagnostický ústav například o jeho přeřazení do výchovného ústavu,“ konstatovala před časem ředitelka račického dětského domova Libuše Hloušková.

Podle odborníků při řešení těchto problémů hodně záleží na vztazích mezi dětmi, učiteli a vychovateli. Důležitá je hlavně komunikace.

„Problémy s mladými útěkáři se musí řešit individuálně. Každé dítě je jiné,“ řekla k problematice ředitelka brněnského diagnostického ústavu pro mládež ve Veslařské ulici Soňa Spinová. Dodala, že do nápravy se zapojuje vždy celé prostředí domova, tedy i personál.

Podle statistik vyškovská policie řešila v roce 2006 sto osm útěků z dětského domova v Račicích. O rok později to bylo sto dva útěků. V letošním roce se jedná zatím o třiatřicet útěků.

Lea Navrátilová