„V jedné části je teď umístěná knihovna, ve druhé pak klubovna pro hasiče. Po ukončení oprav knihovna zůstane a klubovna bude sloužit všem složkám, které jsou v obci aktivní. Do budoucna navíc uvažujeme nad přemístěním úřadovny obecního úřadu právě do opraveného domu. Ten, kde sídlíme nyní, bychom prodali," nastínil starosta Račic-Pístovic Lubomír Pospíšil.

Také proto je podle něj nutné vyměnit střechu, zajistit novou elektroinstalaci, plynové topení, omítky a plastová okna i dveře. V knihovně se už dokonce propadala podlaha. „Generální oprava je tak skutečně potřebná. Současně dáme do pořádku také okolní chodníky, zajistíme vhodné svedení vody z rýn a celkově vytvoříme provozuschopnou budovu," popsal Pospíšil.

Vedení vesnice počítá i s novým sociálním zařízením, které bude sloužit mimo jiné i dětem a sportovcům. „Za bývalou školou se nachází dětské a sportovní hřiště. V případě, že někdo bude chtít použít toalety, klíče najde u správce budovy," plánoval starosta.

Obec už má vybranou i firmu, která stavbu opraví. Vzešla z výběrového řízení. „Musíme ještě podepsat smlouvu. A od 1. dubna už bude možné začít s jednotlivými pracemi. Budova pak bude opravená k 31. červenci," uvedl Pospíšil s tím, že generální oprava vyjde na tři miliony korun, které bude platit obec ze svého rozpočtu.