„Chceme omezení projednat s majiteli podniků. Předpokládáme, že na jaře tohoto roku vydáme příslušnou vyhlášku. Podle poznatků městské policie i podle celostátních statistik právě v okolí nonstopů dochází ve zvýšené míře k sociálně patologickým jevům. Omezení otevírací doby tak bude mít pozitivní vliv na bezpečnost ve městě,“ uvedl starosta města Radovan Válek.

Jak k věci dodal místostarosta města Jiří Horák, město již na vyhlášce pracuje. Její podoba závisí na konečném rozhodnutí Ústavního soudu ve věci podobné vyhlášky z Břeclavi, která stanovovala zavírací hodinu restaurací v obytné zástavbě a proti které protestovali provozovatelé dotčených podniků. „Až Ústavní soud rozhodne, budeme přesně vědět, jakým způsobem je možné omezení prosadit. Po konzultaci s policií uvažujeme o omezení alespoň mezi třetí a pátou hodinou ranní, kdy dochází k největšímu množství přestupků a trestných činů, způsobených právě zákazníky nonstopů,“ vysvětlil Horák.

Podle majitelů podniků, kterých by se nová vyhláška města týkala, se jedná o nepřípustné zasahování do svobody podnikání ve městě. „Zatím nás radnice o této věci neinformovala. Určitě se mi ale tento záměr nelíbí. Pokud žijeme ve svobodné zemi, tak by nám neměli nakazovat, kdy smíme a nebo nesmíme otevřít. V našem podniku k výtržnostem nedochází a pokud lidé dělají nepořádek na náměstí, má si je ohlídat městská nebo státní policie. Ať třeba zřídí kamerový systém. My platíme daně, město má zajistit bezpečnost,“ vyjádřila se například Olga Tesaříková, provozovatelka nonstop bistra na nároží bučovického náměstí.

Případná regulace provozní doby obcemi vyvolává spory v celé republice. Před časem se k věci vyjádřil ombudsman Pavel Varvařovský, podle kterého je právo obyvatel na noční klid a pořádek nadřazeno obchodním zájmům provozovatelů pohostinských zařízení. Naopak ministerstvo vnitra se stavělo na stranu provozovatelů, protože samotné provozování pohostinství prý není činností, která by narušovala veřejný pořádek a obce by tak měly problémy s výtržníky řešit například v přestupkových řízeních s provinilci, ne omezováním otevírací doby.

MICHAL ALBRECHT