Ty se rozhodli přistavit představitelé města ve spolupráci se soukromou firmou. Kontejnery mohou lidé plnit objemným odpadem z domácností, jako jsou koberce, nábytek, či matrace, zahradním odpadem a smetím po čištění ulice. Podle předem určeného harmonogramu budou kontejnery na jednotlivých stanovištích od 7. dubna do 10. května. Bližší informace včetně rozpisu jsou na webových stránkách Vyškova www.vyskov-mesto.cz.