V letošním roce se budou určité články v určité pozměněné formě opakovat, jiné budou zcela nové, obecnějšího rázu či naopak zaměřené speciálně na některou chorobu či na nevítaného škůdce. Přeji vám úspěšný pěstitelský rok a především stálé zdraví. Dnes začínám seriál společnou ochranou všech ovocných druhů. Sestává se ze dvou následných opatření:

b Předjarní postřik - ve fázi počínajícího rašení (obyčejně již ve druhé polovině února, výjimečně později až začátkem března) provedeme postřik jíchou s obsahem mědnatých solí. Bývá to v době, kdy se začínají zvětšovat vrcholové listové pupeny na broskvoních. Obyčejně to bývá v době, kdy se na lískových keřích práší jehnědy. Tento postřik má mnohočetný příznivý vliv, účinkuje obecně proti houbovým a bakteriálním chorobám.

U broskvoní jde především o první a rozhodující ošetření proti kadeřavosti broskvoní a suché skvrnitosti listů peckovin, dále zde působí příznivě proti napadení větévek, větví a kmenů bakteriemi z rodu pseudomonas a houbami z rodu Valsa (Leucostoma), čímž omezíme výskyt korových nekróz u broskvoní spojených s klejotokem.

U dalších peckovin může toto rané ošetření bránit proti výskytu puchrovitosti švestek, dále též proti klejotokovým korovým nekrózám, částečně může omezit i vznik mrtvice meruněk.

U jádrovin tímto postřikem omezíme výskyt nektriové rakoviny kůry stromů (Nectria galigena) a konečně omezuje i výskyt strupovitosti jádrovin. Postřik je možné provádět, až když teplota vzduchu vystoupí nejméně na 7 stupňů Celsia. Přípravky: Kuprikol 50 nebo Champion 50 WP – 0,6 %. Vždy přidáváme účinné smáčedlo, Silwet L-77.

b První jarní postřik provádíme již ve fázi myšího ouška na jabloních, opět u všech stromů a keřů, především proti přezimujícím škůdcům a proti květopasu jabloňovému, a to nejlépe přípravkem Oleoekol, který, pokud se zpozdíme, lze použít maximálně do fáze zeleného poupěte.

Upozorňuji, že postřik tímto olejovitým přípravkem má i rozhodující vliv na likvidaci mér, puklic a štítenek, se kterými mají výrazné problémy ti zahrádkáři, kteří opomíjejí toto ošetření. Alternativně lze k jarnímu ošetření využít i další povolené insekticidy, například Calypso 480EC, Mospilan 20SP, Reldan 40EC, případně ještě výběhové Sumithion Super a Zolone 35EC, ale vždy s přídavkem smáčedla. Teplota při ošetření má být vyšší než 7 stupňů Celsia, optimální je kolem 15 stupňů Celsia. Jarní olejový postřik se nesmí dělat za mrazu či v době očekávaných mrazů, neboť použitý olejový přípravek zvyšuje nebezpečí poškození stromů mrazem.

Současně nejpozději ve fázi myšího ouška je třeba provést i první preventivní ošetření jádrovin proti strupovitosti. Dříve se k tomu využívaly kontaktní přípravky, například Dithane M45.

V současné době v rámci antirezistentní strategie je u strupovitosti optimálním řešením provést první dva postřiky hloubkově působícím přípravkem s léčebnou účinností jménem Syllit 65WP (eventuálně Syllit 400SC). Zahajující postřik tímto přípravkem je třeba provést již ve fázi zeleného pupenu až myšího ouška, druhý pak nejpozději ve fázi zeleného poupěte.

Upozorňuji, že jmenovaný preparát nelze kombinovat v tank - mix směsi s olejovými přípravky, dále se silně alkalickými látkami (bordeauxskou jíchou, Karathane LC) a s přípravky na bázi síry. V teplejších oblastech zpravidla již koncem dubna nacházíme více než 5 procent větviček napadených padlím jabloně. Zde pak je nutné nejpozději ve fázi zeleného poupěte provést první ošetření proti této chorobě buď pomocí výběhového přípravku Karathane LC nebo preparáty na bázi síry (Sulikol K, Kumulus WG).

Pozor - mezi přípravky Karathane a Dithane, mezi Karathane a Syllitem a konečně mezi Syllitem a přípravky na bázi síry existuje při mísení antagonismus, nesmí se tedy tyto vyjmenované dvojice přípravků aplikovat společně jako tank - mix směs (™).

Nutno tedy bezpodmínečně každý přípravek aplikovat odděleně, jako takzvaná následná aplikace (NA). U peckovin provádíme první jarní ošetření v období od fáze zeleného pupenu (pukání pupenů) do fáze zeleného poupěte, u révy vinné pak v době rašení pupenů. U obou těchto postřiků ošetřujeme celé stromy včetně kmenů a samozřejmě i celé keře.

JOSEF HORÁK