Vysvětlení? Nejapné argumenty o hrozbě vos a zanedbání prořezu stromů. Kdo je opomenul? Ne náhodou právě radnice? Věc má navíc ještě další politováníhodnou dimenzi. S typickou arogancí se opět nehledělo na to, co si přejí sami obyvatelé místní části. Snad s výjimkou jednoho radního, jemuž se asi nechtělo zametat listí.