Organizaci povede do doby, než se uskuteční výběrové řízení, Hana Regnerová, která mimo jiné pracuje jako psychoterapeutka a supervizorka.