Jak jako škola tyto nezvyklé okolnosti zvládáte?
Výuka dětí na dálku je náročná nejen pro učitele, ale i pro žáky a jejich rodiče. Situace je pro všechny nová a nezvyklá. Chtěl bych moc poděkovat učitelům za to, jak rychle a pohotově se byli schopni přeorientovat na nový, náročnější způsob práce. Velká pochvala patří také rodičům a žákům za to, že se školou spolupracují a komunikují. Těžkou situaci zvládají.

Jaké metody používáte pro práci s dětmi?
Pro výuku se pokoušíme využívat široké spektrum dostupných způsobů dálkového vzdělávání. Velkou výhodou je použití našeho školního informačního systému, přes který můžeme komunikovat se žáky i jejich rodiči. Můžeme přes něj také zadávat témata, úkoly žákům, žáci úkoly přes tento systém následně odevzdávají.

Liší se nějak přístup u různých věkových skupin?
U nejmladších žáků se komunikuje po linii učitel – rodič, protože ti ještě náš systém využít nemohou. Učitelé ale hledají a využívají i jiné cesty, jak žáky vzdělávat na dálku. Často komunikují mailem, přes sociální sítě, někteří nahrávají videa a jiní vymýšlejí zajímavé úkoly.

Jak funguje spolupráce s rodiči?
Převážná většina rodičů škole vychází vstříc, s učiteli komunikuje a společně hledají možné cesty řešení. Zcela ojediněle se samozřejmě ale najdou i tací, kteří nespolupracují.

V současnosti se diskutuje o možnosti, že by se výuka prodloužila přes prázdniny, které by se tak školákům zkrátily. Podporujete takové řešení?
Zcela určitě ne. Žáci ani učitelé přece nyní nemají prázdniny. Vždyť se učí! Sice to dělají jiným způsobem, ale učí se. V mnoha ohledech je nynější situace pro všechny náročnější, než kdyby se věnovali klasické výuce.

S jakými změnami nebo úpravami v učebních plánech počítáte po návratu žáků do školy?
Předpokládám, že nebude potřeba měnit školní vzdělávací program. Jediné, co budeme muset upravit, jsou tematické plány v jednotlivých předmětech. Některé učivo se bude muset přesunout do následujícího školního roku. Toto nebude možné jen u vycházejících žáků z devátých ročníků. Ani v tom však nevidím zásadní problém, protože výuku tomu mohou přizpůsobit v prvním ročníku na středních školách.

Koronavirus v Česku