„Jde o standardní věc, která navazuje na ustanovení školského zákona. Týkají se zařízení ve všech okresech jižní Moravy. Obdobné konkurzy se už uskutečnily v předcházejících dvou letech," vysvětlil hejtman kraje Michal Hašek.

Oba současní ředitelé škol potvrdili, že se konkurzu zúčastní. „Ve funkci jsem čtyři roky, rozdělal jsem hodně práce, kterou bych rád dokončil, takže se určitě přihlásím," řekl ředitel gymnázia a střední odborné školy Václav Klement.

Výstavba haly

Stejné důvody přimějí k podání přihlášky také ředitele druhého zařízení Petra Navrátila. „Považuji to za svou povinnost. Máme na další období mnoho plánů, třeba postavit sportovní halu," řekl.

Přihlášky můžou kandidáti na ředitele podávat do 18. března. Jmenování ředitelů vzešlých z výsledků konkurzních řízení se uskuteční průběžně po jejich ukončení. „Předpokládáme, že k tomu dojde v průběhu května a června," doplnila mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Denisa Kapitančiková.

Dřív byli ředitelé jmenovaní na dobu neurčitou a záleželo výhradně na zřizovateli, jestli je odvolal nebo nikoliv. V roce 2012 však došlo ke změně školského zákona a ředitelé jsou díky tomu standardně volení na funkční období šesti let.