Bučovické gymnázium totiž plánuje v souvislosti se sloučením mimo jiné stavbu nové tělocvičny.

Náměstek přijel do Bučovic na obhlídku. „Chtěl zjistit, jak vypadá situace před sloučením. Seznámil se s naším pracovištěm a prošel si prostory školy,“ uvedl ředitel bučovického gymnázia Jiří Vlček. Jeho slova potvrdil i Juránek, který navíc zdůraznil, že sloučení neohrozí vzdělávání v regionu. „Probírali jsme budoucnost sloučené školy s důrazem na to, aby všechny vzdělávací formy v Bučovicích zůstaly zachované,“ ujistil Juránek.

Od příštího roku bude pod jednou hlavičkou fungovat gymnázium s obchodní akademií. Na sloučené škole se mají každý rok otevírat tři třídy. Jedna třída obchodní akademie a po jedné třídě osmiletého a čtyřletého gymnázia. Všechny nabízené obory tak zůstanou zachované.

Budoucím společným pracovištěm bučovických škol bude budova gymnázia. Tu však čeká rozšíření. „Školy se nemůžou slučovat, pokud se k nám všichni žáci nevejdou. Potřebujeme nové prostory. Dvě třídy by tak měly vzniknout v půdní vestavbě,“ nastínil plány ředitel gymnázia Vlček.

Peníze do přestavby vloží kraj. „Některé části gymnázia nejsou v ideálním stavu, takže bude potřeba je upravit. Týká se to právě například půdní vestavby. Budeme proto hledat co nejlepší řešení, které zároveň příliš nezatíží rozpočet,“ řekl Juránek.

Další úpravy

Gymnázium čekají i další úpravy. „Klíčové je pro nás také zajištění chodu společné jídelny, která se k nám přesune, a plánovaná stavba nové tělocvičny,“ řekl Vlček. Stávající tělocvična gymnázia totiž po sloučení stačit nebude. „Je stará, malá a navíc je naplněná už jen našimi třídami. Chtěli bychom tedy postavit novou tělocvičnu, to ovšem vyžaduje investice v řádu desítek milionů korun,“ vysvětlil ředitel.

Momentálně ředitelé připravují koncepci sloučení. „Do konce ledna ji máme předložit na kraji ke schválení. Má vzít v potaz patřičné snížení počtu žáků a zaměstnanců a další opatření nezbytná pro přesun naší školy do prostor gymnázia,“ potvrdil ředitel bučovické obchodní akademie Jiří Horák.

Také Vyškov

Sloučení čeká také vyškovské gymnázium a Střední školu zdravotnickou a zemědělsko-ekonomickou. V tomto případě přijdou obě školy o jednu ze svých tříd, ale i zde zůstanou všechny nabízené obory zachované. „Minulý týden jsem jednal na kraji o projektu na spojení školních budov. Na stole je několik možných variant, o kterých intenzivně jednáme,“ uvedl ředitel vyškovského gymnázia Václav Klement. Kromě dvoubudovy v Komenského ulici bude mít škola ještě jedno pracoviště v budově současné zdravotnické školy na náměstí v Dědicích.

Odhady nákladů na sloučení jsou zatím pouze orientační. „Nezbytné náklady pro zahájení chodu sloučené školy jsou pouze v milionech korun, ovšem nějaké rozsáhlejší úpravy potřebné z dlouhodobého hlediska si vyžádají desítky milionů. Záleží na kraji, kolik se do toho nakonec rozhodne investovat,“ nastínil Klement.