Příjemným místem k životu je ve srovnání s některými regiony zatíženými průmyslovou výrobou Vyškovsko. Jak dokládá Integrovaný registr znečišťovatelů, firmy navíc vypouští do vzduchu stále méně škodlivých látek. Situace ale ještě není zdaleka ideální.

Podle vedoucího programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika Jindřicha Petrlíka totiž registr sleduje jen dvaasedmdesát látek. Registr eviduje v porovnání s rokem 2005 už jen tři znečišťovatele místo sedmi. Zmizely z něj zemědělské firmy, kterým se podařilo utlumit emise čpavku z velkochovů hospodářských zvířat.

Zůstává v něm zato stále firma Respono, která se zabývá zpracováním odpadu. Z její skládky v Kozlanech stále uniká nadlimitní množství methanu, jeho hodnota je ale nižší než před dvěma lety. Podnik se podle svých představitelů snaží zmenšovat hodnotu této škodlivé látky v ovzduší. Proto přistoupil ke zpracování skládkového plynu.

„Využitím a spálením bioplynu zabráníme jeho unikání do atmosféry. V rámci jednotlivých etap skládky budujeme odplyňovací vrty, abychom ho mohli odsávat pomocí čerpací stanice plynu,“ vysvětlil technicko-provozní náměstek firmy Pavel Horáček. Plyn společnost využívá od února 2007 na kogenerační jednotce.

Příliš mnoho dichlormethanu uniklo do vzduchu zase z hodějické továrny společnosti FenStar, která vyrábí plastová a hliníková okna. „Situaci způsobila technologie výroby. V té době jsme zvyšovali výrobu,“ vysvětlil Ladislav Žurek, který má ve společnosti na starosti životní prostředí.

Ten také zdůraznil, že firma už zajistila nápravu. „Zvolili jsme novou technologii výroby k nalepování fólií, a to s využitím nově vyvinutých tavných lepidel. Ta jsou k životnímu prostředí podstatně příznivější a neobsahují problematické dichlormetany,“ prohlásil Žurek.

V registru stále figuruje také jedna z největších čistíren v republice, firma Chrištof Vyškov, a to kvůli tetrachlorethylenu. Jeho spotřebu prý pomalu ale jistě postupně snižuje.

„V některých případech nahrazujeme chemické rozpouštědlo tetrachlorethylen rozpouštědlem Actrel, které výrazně méně zatěžuje životní prostředí. Ale převážná většina oděvů se ničím jiným, než tetrachlorethylenem čistit nedá,“ tvrdí podnikový ekolog Igor Matuška.

 

ZNEČIŠŤOVATELÉ NA VYŠKOVSKU:

 

Respono a.s.

látka vypouštěná do ovzduší: methan

limit pro IRŽ: 100 tun

skutečnost 2006: 1710 tun

skutečnost 2005: 1830 tun

 

Fenstar s.r.o.

látka vypouštěná do ovzduší: dichlormethan

limit pro IRŽ: 1000 kg

skutečnost 2006: 4070 kg

skutečnost 2005:

 

 

Chrištof spol. s.r.o.

látka vypouštěná do ovzduší: tetrachlorethylen

limit pro IRŽ: 2000 kg

skutečnost 2006: 3230 kg

skutečnost 2005: 3170 kg

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR