Takřka metrová tráva lemující Hanou podél vyškovského Smetanova nábřeží a také travnaté ostrůvky v řece jsou trnem v oku tamním obyvatelům.

„Dřív se o sečení starali pracovníci společnosti Vyškovské služby. Nevím, jestli břeh patří Povodí Moravy nebo městu. Ale někdo by to měl dát do pořádku,“ uvedla například Jana Fertö. Doplnila, že současný stav okolí řeky nedělá městu příliš dobrou vizitku.

Alois Král zase tvrdí, že existuje vyhláška, že každý má povinnost starat se o své pozemky. Pokud ji někdo nedodržuje, dostane pokutu. „Zajímalo by mě, kdo je za břeh Hané zodpovědný. Jeho vlastník by na něm přece měl podle zákona sekat trávu. Tady to vypadá strašně. Vůbec se mi to nelíbí,“ namítl Král.

Situaci chce v co nejbližší době zlepšit Povodí Moravy, které má okolí řeky podél Smetanova nábřeží na starosti. „Hned teď to prověřím a nechám vyřešit odpovědnými pracovníky v dané lokalitě. Nyní nevím, zda tam trávu seká náš podnik, nebo firma, kterou za údržbu platíme,“ uvedl ředitel Závodu Střední Morava se sídlem v Uherském Hradišti Libor Dostál.

Podle něj je problém dosáhnout na stejnou kvalitu sečení trávy, která je například běžná v parku. „Nemáme dost lidí ani peněz. Pak se údržba dělá obtížně. Jsme schopni zajistit sekání porostů maximálně dvakrát ročně, a to v červnu a v září,“ prohlásil Dostál. To má ale podle něj alespoň zajistit, aby tráva nebyla příliš dlouhá.

„Pokud je nějaké místo, kde je teď delší, je to asi důsledkem opomenutí, nikoli naše norma,“ řekl ředitel. Dříve prý byla situace výrazně lepší. Řada lidí si trávu podél řeky sekala pro hospodářské účely a podnik se o ni nemusel starat. „Dnes ale o ni není velký zájem. Nám tím přibyl velký problém, jak údržbu řeky zajistit,“ dodal.